nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.01.2020 Werkgeversorganisaties willen snel Mercosur-akkoord

Werkgeversorganisaties VBO, UWE, Voka en BECI roepen de bevoegde Belgische overheden op om het Mercosur-akkoord goed te keuren en te ondertekenen. “Het Belgisch bruto nationaal product hangt voor meer dan 85 procent af van de buitenlandse handel. Meer dan 37.000 Belgische jobs is afhankelijk van de export naar de Mercosur-landen”, klinkt het. De werkgeversorganisaties vrezen een blokkering van de Waalse regering. Die kant zich tegen het akkoord omdat de Mercosur-landen “de sociale, sanitaire en milieucriteria die gelden in Europa niet naleeft”. Ook de Vlaamse landbouwsector is om die reden geen voorstander van het akkoord.

De mogelijke blokkering van de Waalse regering van het akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen, zou "een streep door de rekening zijn van talloze exporteurs en importeurs, en van de Belgische economie in het algemeen". Dat zeggen het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Union Wallonne des Entreprises (UWE), het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) en de Kamer van Koophanden en het Verbond van ondernemingen te Brussel (BECI) in een persbericht. Ze willen zo snel mogelijk een objectief debat over de verdiensten van het akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen.

De werkgeversorganisaties zeggen kennis te hebben genomen van de standpunten van de verschillende Belgische overheden over het handelsakkoord tussen de EU en de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) en vrezen een Waalse blokkering. "Een weigering van de Waalse regering om de federale regering alle bevoegdheden te verlenen om het akkoord te ondertekenen, zou betekenen dat er opnieuw een handelsakkoord wordt geblokkeerd waarover de Europese Commissie jarenlang heeft onderhandeld, op basis van een mandaat goedgekeurd door de Raad van ministers van de Europese Unie", aldus de werkgeversorganisaties.

Ze wijzen erop dat het Belgische bbp voor meer dan 85 procent afhangt van buitenlandse handel, waarbij steeds meer handelspartners buiten de EU betrokken zijn. Volgens de werkgeversorganisaties hangt een op de vijf Belgische jobs af van de export naar landen buiten de Europese interne markt, zijn meer dan 37.000 Belgische jobs afhankelijk van de export naar Mercosur-landen en exporteren 1.640 Belgische ondernemingen naar die uitgestrekte markt, waarvan 83 procent kmo's.

Het akkoord geniet dan ook de principiële steun van de werkgevers, aangezien het voor heel wat sectoren tal van opportuniteiten en verbeteringen inhoudt. "De Mercosur-economieën werden historisch sterk beschermd door veelvuldige tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen. Dit politiek akkoord, afgesloten op 28 juni 2019, zal de markttoegang tot de economische Mercosur-zone fors vergemakkelijken, en dat juichen we toe."

Een sector waar het akkoord niet wordt toegejuicht, is de landbouwsector. Zowel in Wallonië als in Vlaanderen worden er grote vraagtekens gezet bij de Mercosur-deal. “Wat Europa verwacht van zijn boeren staat haaks op het handelsbeleid dat het voert”, stellen zowel Boerenbond als ABS. “Europa laat best wat van zijn voluntarisme en naïviteit los. Ongelukkige evenwichten in handelsakkoorden moeten bijgestuurd worden, want die zetten onze Europese markt en onze normen en standaarden onder druk, zeker voor landbouw”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Volgens haar wordt landbouw nog te gemakkelijk als pasmunt ingezet.

Ook ABS-voorzitter Hendrik Vandamme vindt dat een handelsovereenkomst met Mercosur haaks staat op de verontwaardigde reacties die er vanuit Europa zijn gekomen op de bosbranden in het Amazonewoud. “Brazilië heeft een flink aantal jaren geleden al verklaard dat het de ultieme grootmacht wil worden op vlak van export van agrarische producten. De grote Braziliaanse agro-industriële concerns worden in dat kader op hun wenken bediend en hebben amper oog voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, leefomgeving en sociale aspecten. In dit model is geen plaats voor familiale landbouw die zijn grond op lange termijn beheert”, klinkt het.

Tijdens een bezoek van de Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue aan een Belgische vleesveebedrijf sprak federaal landbouwminister Denis Ducarme zich ook expliciet uit tegen onevenwichtige handelsakkoorden en meer bepaald tegen de Mercosur-deal. “Export is onontbeerlijk voor onze landbouwsector. Je kan niet verwachten dat je zelf exporteert, maar tegelijk elke import bant. Maar daarbij mag je niet alle principes overboord gooien. Het speelveld moet gelijk zijn en dat is er vandaag in het kader van Mercosur niet”, aldus Ducarme.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via