nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2017 "Werktuigendagen belichamen dynamiek van landbouw"

Op 23 en 24 september vindt in Oudenaarde de 33ste editie van de Werktuigendagen, de grootste openluchtvakbeurs voor land- en tuinbouwmechanisatie van Vlaanderen, plaats. Op een terrein van ruim 120 hectare demonstreren meer dan 300 van de modernste akkerbouw- en tuinbouwmachines hun kunnen. “Speciale aandacht gaat tijdens deze editie naar het onderwerken van groenbedekkers, irrigatie en fertigatie en de teelt van bataat. Ook aan uien wordt voor het eerst aandacht besteed”, zegt Georges Van Keerberghen, voorzitter van de Werktuigendagen.

Op een halve eeuw tijd zijn de Werktuigendagen uitgegroeid tot een begrip in de landbouwwereld. “Dat heeft te maken met het unieke karakter van het evenement”, vertelt Van Keerberghen. “Via demonstraties komen zowat alle aspecten van de akkerbouw-, tuinbouw- en groensector aan bod: van het oogsten van de gewassen over grondbewerking, onkruidbestrijding, inkuiltechnieken, spuitdemo’s tot bemesting en landschapsonderhoud. En voor de zaadfirma’s is het de ideale manier om hun gamma aan het publiek te tonen.” Op die manier tonen de Werktuigendagen volgens Van Keerberghen aan dat de land- en tuinbouwsector een dynamische sector is die constant evolueert. 

In totaal nemen zo'n 180 firma’s deel aan deze openluchtbeurs. Een belangrijke nieuwigheid op vlak van akkerbouw is een vergelijkende demo rond het onderwerken van groenbedekkers. “Hiermee willen inspelen op een facet van verduurzaming van onze landbouw”, klinkt het. Het chemisch vernietigen van het gewas staat immers sterk onder druk en dus is het belangrijk dat boeren zicht krijgen op de belangrijkste alternatieven: het mechanisch vernietigen of inwerken van de groenbemester of klepelmaaien.

“Bij de oogstmachines wordt er tijdens deze editie meer ingezet op het afgeleverde eindproduct”, vertelt Tom Destoop, coördinator Landbouw van de Werktuigendagen. Hij wijst erop dat de trend naar steeds grotere machines stilaan achterhaald is. “Machines moeten vooral beter worden.” Algemene aandacht gaat er ook naar de bodemstructuur. Bodemverdichting is immers een probleem waar heel wat landbouwers mee te maken krijgen. Onder meer door de keuze van de banden of de bandendruk, door de constructie of de omvang van machines kan daar op ingespeeld worden.

Precisielandbouw is niet langer opgenomen als een apart thema binnen de beurs. “Het is vandaag alomtegenwoordig”, stelt Destoop zich af. Toch zijn er een aantal nieuwigheden op dit vlak te zien. Zo wordt er op de stand van de Vlaamse overheid informatie gegeven over de Flemish Positioning Service (FLEPOS), wat een meerwaarde kan zijn voor de GPS-technologie. De Bodemkundige Dienst van België en Agrometius wil landbouwers dan weer duidelijk maken op welke manier de oogst gelinkt is aan de bodemgesteldheid en welk nut variabel bemesten in dat verband kan hebben. Inagro zal demonstreren welk nut dronebeelden voor de landbouw kunnen hebben.

Bij spuittoestellen zijn precisielandbouwtechnieken bijna standaard geworden. “Zij behoren vandaag tot de meest gecompliceerde en technologisch hoogstaande machines die ingezet worden in de land- en tuinbouw. Bovendien zorgen ze voor een onmiddellijke return in de vorm van economische of milieukundige winst”, aldus Destoop. Voor het eerst zal er tijdens de Werktuigendagen ook een spuittoestel demonstreren waarbij de spuitboom vooraan aan de zelfrijdende machine is bevestigd.

Ook de tuinbouwers komen aan hun trekken tijdens de Werktuigendagen. Zowel machines voor het rooien, het planten als voor mechanische onkruidbestrijding zullen demonstreren. Speciale aandacht gaat er naar irrigatie en fertigatie. “De droogte van mei en juni heeft aangetoond dat beregening steeds vaker een noodzaak aan het worden is om een normale productie en bijbehorende kwaliteit te behalen”, vertelt Luc De Reycke van het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) die voor de Werktuigendagen alles rond tuinbouw coördineert. Zo zullen verschillende technieken zoals haspels, sproeibomen of vloeitape gedemonstreerd worden en er is ook aandacht voor de wetgeving rond beregening.

Omdat het areaal uien de laatste jaren sterk is toegenomen in ons land, is dit gewas voor het eerst opgenomen in het teeltplan van de beurs. Zo zullen zowel rooiers als zaai- en plantmachines demonsteren. Ook de resultaten van een rassenproef zijn er te verkrijgen. Een laatste nieuwigheid voor de tuinbouwsector is de teelt van bataat of zoete aardappel. “Elk editie focussen we op een innovatieve teelt. Deze keer kozen we voor bataat omdat deze groente steeds weer wordt geconsumeerd in Noord-Europa, terwijl de teelt in Zuiderse landen gebeurt. Wij zijn ervan overtuigd dat, door het opwarmend klimaat en mits een aantal aanpassingen, deze teelt ook moet lukken in Vlaanderen”, aldus De Reycke.

Naast de demonstraties van nieuw, hoogtechnologisch materiaal hebben de Werktuigendagen nog heel wat meer in petto. Zo is er niet alleen een tentoonstelling van oldtimertractoren van voor 1975, ook het Belgisch Oldtimer Ploegkampioenschap gaat traditiegetrouw door tijdens de beurs. Daarnaast zijn er ook demonstraties met ander oldtimermateriaal. Nieuw is dan weer het BK Bietstoten. Tijdens deze ludieke wedstrijd is het de bedoeling om, naar analogie met het kogelstoten, een suikerbiet zo ver mogelijk te stoten. De presentatie van dit BK zal verzorgd worden door Vlaanderens Schoonste Boerin Mieke Verniest.

De Werktuigendagen gaan door op zaterdag 23 en zondag 24 september naast de N60 in Oudenaarde. De beurs is open voor publiek van 9u. tot 18u. en de toegangsprijs bedraagt 13 euro.

Meer informatie: www.werktuigendagen.be 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via