nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.02.2019 Wervel en Boerenforum laten boeren aan het woord

De twee alternatieve landbouworganisaties – Wervel en het meer recent opgerichte Boerenforum – bundelen hun krachten om een ander landbouwbeleid te vragen. Met een postkaart, gericht aan minister-president Geert Bourgeois, willen ze aandacht vragen voor een toekomstgericht landbouwbeleid na 2020. “Boeren en boerinnen werken dag in dag uit voor het voedsel en het landschap van de toekomst”, klinkt het. “Een ander beleid is nodig om hen hierin bij te staan.” Daarnaast willen beide organisaties ook de landbouwer zelf aan het woord laten over de situatie waarin ze nu moeten werken. De interviews in een nieuwe brochure lezen als een aanklacht tegen de ‘reëel bestaande landbouw’. Het idee er achter is het volgende: “Door een forum aan te bieden aan verschillende stemmen hopen we het debat te verrijken.”

In 2020 wordt het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid vernieuwd. Een belangrijke verandering is dat de lidstaten meer de vrijheid en de verantwoordelijkheid krijgen om eigen accenten te leggen. “Daarom wil Wervel dat de toekomstige Vlaamse regering luistert naar de stem van de landbouwers”, laat de organisatie weten. Ook Boerenforum schaarde zich achter het project. Samen gingen ze verschillende landbouwers interviewen om een antwoord te vinden op de vraag ‘Een andere landbouw, hoe kan die er uit zien?’.

“Eigenlijk is er nood aan een grote systeemverandering, namelijk enkel produceren voor de lokale, Belgische markt”, stelt varkenskweker Luc Van Dommelen. “We moeten de helft – het kan ook 40 procent zijn of 60 procent – minder varkens produceren. Daardoor komt er meer plaats voor de varkens in hun hokken, zal er minder stress zijn en ook een betere diergezondheid, uiteraard ook minder antibioticaverbruik. Een lagere productie brengt tevens minder soja-import mee. Maar in ruil is er wel een eerlijke prijs nodig. Op de binnenlandse markt zou dat kunnen.”

Ook Tijs Boelens, akkerbouwer uit het Pajottenland, heeft een eigen visie op het landbouwbeleid. Samen met twee collega’s runt hij een coöperatief groente- en akkerbouwbedrijf, ‘de Groentelaar’. Hij zet vooral in op agro-ecologie. “Het gaat om een manier van denken en handelen die ernaar streeft om de voordelen van de natuur door de boer zelf aan te wenden in de landbouwpraktijk”, legt hij uit.

“Essentieel in agro-ecologie is samenwerking”, vervolgt Boelens. “Een voorbeeld van die samenwerking kan je zien in mijn bedrijfsvoering: een bevriend koppel zocht 15 hectare grond voor de mengteelt van grasklaver voor hun biobedrijf. Een andere boer die 30 hectare bewerkte, maar failliet ging door de melkcrisis van 2009, stelde voor om die te gaan telen op zijn velden. Dat gaf hem de kans om zelf ook naar de biologische teelt om te schakelen en zo minder inputs en meer autonomie te verwerven.”

“Het beleid moet zowel deze voortrekkers ondersteunen, als de conventionele boeren aanmoedigen in de verandering naar een duurzaam en veerkrachtige landbouw”, stellen Wervel en Boerenforum. “Maar bovenal moet er gestreden worden tegen de oneerlijke handelspraktijken en voor het bewerkstelligen van een faire prijs en een goed inkomen voor boeren en boerinnen.”

Benieuwd naar de interviews? Je kan de brochure ‘Boeren aan het woord’ bestellen via de website van Wervel.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wervel / Boerenforum

Volg VILT ook via