nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.03.2015 West-Vlaanderen benadrukt belang afstand tot waterlopen

Met een nieuwe campagne wil de provincie West-Vlaanderen iedereen die aan een waterloop woont of werkt sensibiliseren om voldoende afstand te houden. Er bestaat nogal wat regelgeving rond wat mag en niet, en daarom wil de provincie duidelijkheid scheppen. Enerzijds moet er vrije doorgang voorzien worden op de vijfmeterstrook en anderzijds moet één meter afstand gehouden worden voor grondbewerking, zo luiden de twee vuistregels.

Omdat grondgebruikers voor een stuk mee verantwoordelijk zijn voor de waterlopen die langs hun percelen lopen, wil de provincie West-Vlaanderen duidelijkheid scheppen rond de verschillende regels die betrekking hebben op waterlopen. Die regels kunnen heel wat overlast voorkomen, zo klinkt het bij de provincie West-Vlaanderen. "Denk maar aan overstromingen die kunnen worden vermeden door het waterstelsel op gepaste wijze te onderhouden", aldus gedeputeerde Bart Naeyaert.

De regels om alle activiteiten in de buurt van een waterloop in goede banen te leiden, zijn vaak nog onvoldoende gekend, zo oordeelt de provincie, die meer dan 3.500 kilometer waterlopen beheert. In juli 2014 nam de provincie de meeste gemeentelijke waterlopen over, waardoor het afgelopen winter voor het eerst zelf in stond voor het onderhoud van dat uitgebreide waterlopennetwerk. Dat onderhoud omvat onder meer het maaien van de bodem- en oevervegetatie, slibruimingen en oeverherstelwerken.

Maar niet overal waren de waterlopen even goed bereikbaar, zo stelde de provincie vast. En bovendien kunnen heel wat problemen voorkomen worden door een doordacht waterlopenbeheer, onder meer door minstens één meter afstand te houden voor grondbewerking en door een vrije doorgang te voorzien op vijf meter afstand. "Het respecteren van deze vuistregels komt iedereen ten goede", aldus gedeputeerde Naeyaert. "Een stevige oevervegetatie zorgt voor meer biodiversiteit en minder erosie."

Omdat dat nog te weinig geweten is, zet de provincie een sensibiliseringscampagne op, die luistert naar het West-Vlaamse gebod 'Bluuft e bitje van de beke'. De campagne moet voorkomen dat waterlopen in slechte staat door een gebrekkige doorstroming overstromingen veroorzaken, of dat oevers wegzakken omdat de grond te dicht bebouwd of bewerkt werd. Daardoor kan de oever jaar na jaar een stukje wegspoelen, wat ook voor de eigenaar of gebruiker van de aanpalende grond een vervelende zaak is.

Meer info: geVILT 'Hoe omgaan met percelen langs een waterloop?'

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via