nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.04.2020 West-Vlaanderen blijft dé landbouwprovincie

Ons land telde vorig jaar iets meer dan 36.000 landbouwbedrijven. Dat zijn er ongeveer evenveel (-0,13 procent) als het jaar daarvoor. West-Vlaanderen telt traditioneel het meest aantal landbouwbedrijven. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel.
Van de 36.111 landbouwbedrijven in België liggen er 23.318 in Vlaanderen en 12.733 in Wallonië. Het Brussels gewest telt er 60. De provincie met het meest landbouwbedrijven is West-Vlaanderen: iets meer dan 8.000. Oost-Vlaanderen telt er iets meer dan 6.000, gevolg door Henegouwen met bijna 4.000 landbouwbedrijven. De landbouwbedrijven in Wallonië zijn wel beduidend groter dan in Vlaanderen.
 
De rundveestapel is met ongeveer 25.000 dieren afgenomen, of met 1 procent. In beide landsdelen wordt een afname in bijna alle leeftijdscategorieën waargenomen. Er is meer bepaald een daling van het aantal dieren dat bestemd is voor de vleessector. Het aantal melkkoeien is daarentegen met 1,65 procent gestegen, of met ongeveer 8.700 dieren in 2019.
Na een stijging in 2018 is de varkensstapel met 2 procent gedaald in 2019. Er is een daling in alle categorieën. Er waren een paar stijgingen in Wallonië, maar slechts 6,21 procent van de varkensstapel bevindt zich in Wallonië.
 
Pluimvee stijgt met 3,42 procent ten opzichte van 2018. Het aantal hennen bleef stabiel (+0,27%). Dit kan verklaard worden door een daling van 3 procent van het aantal legkippen (-339.655 dieren) die werd gecompenseerd door de stijging met 9,9 procent van de poeljen (+380.251 dieren). Het aantal leghennen van broedeieren is gestegen en het aantal leghennen van consumptie-eieren is gedaald. Terwijl het aantal runderen en varkens voor vleesproductie is gedaald in 2019 is het aantal vleeskippen opvallend met 5 procent gestegen.
 
De landbouwoppervlakte in België is gestegen met 2.628 ha (+0,19%) en omvat 1.358.705 ha. 35 procent van de landbouwoppervlakte bestaat uit blijvend grasland. De graanteelten nemen 23 procent van de landbouwoppervlakte in beslag en de voedergewassen 21 procent.
 
De graanteelten stegen met 2,8 procent (+ 8.591 ha). Vooral de oppervlaktes van wintergranen (wintertarwe en wintergerst) zijn gestegen (+5,7% in België of +12.694 ha). In Vlaanderen wordt de stijging van de wintergranen teniet gedaan door de daling van de oppervlakte korrelmaïs (-10,95% of -5.291 ha). De totale oppervlakte korrelmaïs en voedermaïs daalde met bijna 8.200 ha in Vlaanderen, terwijl ze in Wallonië slechts met 1.574 ha is afgenomen.
 
De oppervlakte van voedergewassen is gedaald met 0,6 procent (- 1.838 ha) in vergelijking met 2018. In Vlaanderen werd de afname van voedermaïs (- 2.878 ha) gecompenseerd door de stijging van tijdelijk grasland (+ 2.267 ha), waardoor de totale oppervlakte van voedergewassen stabiel bleef ten opzichte van 2018. De totale oppervlakte van voedergewassen is gedaald in Wallonië (-1,33%) als gevolg van een afname van de oppervlakte van voedermaïs. In Wallonië was en verschuiving van de mengsels van vlinderbloemige gewassen naar de mengsels van eiwithoudende gewassen met graangewassen onder de rubriek “andere droog geoogste peulvruchten”. Luzerne als voedergewas wint al enkele jaren aan belang.
 
De oppervlakte van nijverheidsgewassen is gedaald met 5,3 procent in 2019, omwille van de terugval van de suikerbieten (-8,1%), koolzaad en raapzaad (-18,1%). Cichorei voor inuline is verder gestegen (+6,6%). De sterke stijging van de oppervlakte aan geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden is te wijten aan het feit dat vanaf 2019 de oppervlakte voor keukenkruiden werd verplaatst van de “andere groenten in openlucht” naar deze rubriek. Het ging in totaal om 497,30 ha aan peterselie, kervel, bieslook, basilicum en andere kruiden (voor zowel industrieel als vers verbruik).
 
De totale oppervlakte aan aardappelen is met 4.856 ha gestegen of 5,2 procent in 2019. De stijging vond bijna volledig in Vlaanderen plaats (+4.839 ha, of +9,7%).
 
De oppervlakte aan droog geoogste peulvruchten is bovendien verder toegenomen. In België is deze oppervlakte met 21,35 procent of 816 ha gestegen. In Wallonië zijn vooral de mengsels van eiwithoudende gewassen met graangewassen toegenomen. Deze mengsels werden ondergebracht onder de rubriek “overige droog geoogste peulvruchten”.
 
De totale oppervlakte van groenten in openlucht is gedaald met 616 ha in 2019. Deze daling is grotendeels te wijten aan de categorie “andere groenten” waarin de keukenkruiden werden verplaatst naar de “geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden”. Wortelen, knolselder, spinazie, prei en spruiten zijn gestegen in 2019.
 
De oppervlakte van aardbeien is in België, zowel in openlucht als in serres, gedaald met respectievelijk -11,2 procent en -2,9 procent in 2019. Deze daling vond zowel in Vlaanderen als in Wallonië plaats.
 
De oppervlakte van sierplanten daalt sinds 2016. In 2019 was dat met 8,3 procent.
 
Er is in België een lichte daling van de boomgaarden (-0,9%), met opnieuw een terugval van de oppervlakte van appelen (-3,8%) en een stabilisering van de oppervlakte van peren. De afname is wijten aan de daling van de boomgaarden in Vlaanderen (-1,3%) die werd gecompenseerd door een toename in Wallonië (+3,5%). De oppervlakte voor appelen is gedaald in beide landsdelen. Er vond meer bepaald een verschuiving plaats van de appelsoorten Golden en Jonagold naar andere appelsoorten.
 
Kleinfruit won sterk aan belang in beide gewesten : +30,8 procent in Vlaanderen en +23,3 procent in Wallonië. De stijging vond in alle rubrieken plaats.
 
De totale oppervlakte van serres is met 25,5 ha of met -1,1 procent gedaald in 2019. Deze daling is het gevolg van de terugval van de teelten van fruit en sierplanten in serres. De oppervlakte van groenten is daarentegen met 1 procent gestegen. Vooral tomaten en komkommers zijn gestegen in 2019, terwijl de verschillende soorten kropsla zijn gedaald. Bij de sierplanten zijn de potchrysanten gedaald.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via