nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.05.2018 West-Vlaanderen heeft actieplan tegen droogte klaar

Na de aanhoudende droogte van vorig jaar besliste de provincie West-Vlaanderen om meteen werk te maken van een droogteplan. Gedeputeerde van Landbouw Bart Naeyaert (CD&V) stelde nu een reeks actiepunten voor tijdens de provincieraad, dit op vraag van provincieraadslid Bernard De Cuyper (CD&V). “Ondertussen zijn er een vijftiental peilmeters in de waterlopen geplaatst. De polderbesturen laten daarnaast ook het zoutgehalte in de polders opvolgen en eind dit jaar komt er ook een nieuwe verziltingskaart”, klinkt het.

Vorig jaar werd heel Vlaanderen, en in het bijzonder West-Vlaanderen, getroffen door een lange periode van droogte. Gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen vaardigde zelfs een tijdlang een captatieverbod uit in grote delen van de provincie, vooral om verzilting tegen te gaan. Dat had vooral impact op de landbouwers. De provincie startte meteen met het ontwerp van een droogteplan, een geheel van maatregelen om nieuwe droogteperiodes zoveel mogelijk te voorkomen.

Eén van die maatregelen is het plaatsen van peilmeters in de waterlopen om het waterpeil op te volgen. Daarnaast wordt ook het zoutgehalte in de polders opgevolgd. Maar het plan gaat verder dan dat. Zo komen er vier spaarbekkens bij, op die manier kan er meer water gebufferd worden, waar de landbouwers dan een beroep op kunnen doen. De provincie bekijkt ook samen met de sector waar de nood het hoogst is. “Samen kunnen er dan extra bekkens of plassen worden aangelegd’, klinkt het. Verder is er ook een inventaris opgemaakt van alle waterplassen en komt er eind dit jaar een nieuwe verziltingskaart.

Landbouwers zullen ook begeleid worden om spaarzamer te zijn en water slimmer in te zetten. “Ze zullen op basis van satellietbeelden kunnen bekijken waar ze precies moeten beregenen”, legde gedeputeerde van Lanbouw Bart Naeyaert uit. Er kwam ook een idee, van de partij N-VA, om water te halen in de bekkens rond het Franse Sint-Omaars. De provincie blijft die mogelijkheid bekijken, maar ziet ook een belangrijke drempel, namelijk het transport. "Water op wielen, is winst weg, hoor ik bij de landbouwers. Het is dus niet evident om het water tot hier te krijgen", aldus gedeputeerde Naeyaert. Naast de voorstelling van alle nieuwe maatregelen, bracht Bart Naeyaert ook goed nieuws rond de verzilting. “2017 bleek geen uitzonderlijk jaar en de situatie heeft zich volledig genormaliseerd in de winter”, besloot hij.
 

Bron: Belga

Volg VILT ook via