nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.01.2018 West-Vlaanderen investeringskampioen landbouw

Nergens in Vlaanderen wordt zo veel geïnvesteerd in het agrobusinesscomplex (ABC) als in de provincie West-Vlaanderen, met een hoofdrol voor de voedingsindustrie. Dat blijkt uit een rapport over de economische impact van het ABC, opgesteld door de Vereniging Vlaamse Provincies op basis van cijfers uit 2016. Dat jaar werd in Vlaanderen 1,3 miljard euro geïnvesteerd binnen het ABC, waarvan 40 procent in West-Vlaanderen.

Om het belang van de landbouwsector voor het economisch weefsel van de vijf Vlaamse provincies in kaart te brengen, maakte de Vereniging Vlaamse Provincies een studie waarin onder meer het aantal bedrijven, hun omzet en hun investeringen onder de loep worden genomen. Die investeringen liepen in 2016 op tot 1,3 miljard euro en vonden voor 40 procent (522 miljoen euro) plaats in de provincie West-Vlaanderen. Op een flinke afstand volgen de provincies Oost-Vlaanderen met 318 miljoen euro (24%), Antwerpen met 239 miljoen euro (18%), Vlaams-Brabant met 150 miljoen euro (11%) en Limburg met 76 miljoen euro (6%).

Waar precies in het ABC situeren die investeringen zich? In de eerste plaats in de voedingsindustrie, zo blijkt. In Vlaams-Brabant is dat zelfs voor 77 procent van de investeringen in het geval. Daarna volgen Oost-Vlaanderen (76%), Limburg (66%), West-Vlaanderen (63%) en Antwerpen (53%). In absolute cijfers was het investeringstotaal in de voedingssector het grootst in West-Vlaanderen: 330 miljoen euro in 2016. Daarnaast werd ook in de drankenindustrie en de groothandel sterk geïnvesteerd.

Als we die cijfers verder gaan ontleden, dan komen we in West-Vlaanderen niet geheel verrassend terecht bij de groenteverwerkende industrie, waar in 2016 liefst 168 miljoen euro is geïnvesteerd. Dat bedrag is meteen ook goed voor 95 procent van het totale Vlaamse investeringsbedrag in de verwerking en conservering van groenten en fruit. Wat investeringen in de zuivelindustrie betreft, steekt Oost-Vlaanderen er dan weer met kop en schouders bovenuit: de provincie neemt 71 procent van de 148 miljoen euro aan investeringen voor zijn rekening, gevolgd door Limburg (17%) en Antwerpen (8%).

Ook wat de vleessector betreft staat Oost-Vlaanderen bovenaan de investeringslijst met 48 miljoen euro of 40 procent van de het Vlaamse totaal. West-Vlaanderen volgt met 34 procent, Antwerpen met 16 procent, Limburg met 8 procent en Vlaams-Brabant met 2 procent. Als we dan tenslotte kijken naar de geplande investeringen op de land- en tuinbouwbedrijven, dan merken we dat de geplande investeringen, op basis van de VLIF-aanvragen, in de periode 2012-2016 een dalende trend tonen.

In het jaar 2012 er in Vlaanderen 548 miljoen euro geïnvesteerd in land- en tuinbouw. In 2016 investeerden de Vlaamse boeren en tuinders voor 506 miljoen euro. Een trend van minder ingediende steunaanvragen in vergelijking met voorgaande jaren wordt vastgesteld, uitgezonderd voor 2016. Dezelfde trend is waarneembaar voor alle Vlaamse provincies. “De daling is deels te verklaren door de lange economische crisis en de daar bijhorende onzekere toekomstperspectieven”, zo klinkt het.

Lees het volledige rapport hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via