nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2019 Wetenschappers waarschuwen voor zesde uitstervingsgolf

Van de 8 miljoen diersoorten op onze planeet zullen er de komende decennia 500.000 tot 1 miljoen met uitsterven bedreigd zijn. Dat blijkt uit een 1.800 pagina's tellend ontwerprapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), waar 150 experten uit 50 landen drie jaar aan meewerkten. Het IPBES-rapport is een wereldwijde evaluatie van ecosystemen en wordt van 29 april tot 4 mei tijdens een conferentie in Parijs besproken. Eventueel volgt dan goedkeuring door de 130 lidstaten van de internationale organisatie.

In het ontwerprapport stellen de experten onder meer dat er "onafhankelijke bewijzen zijn voor een snelle, imminente toename van het aantal dieren dat uitsterft". Die stijging komt er "zelfs als de factoren die de uitsterving veroorzaken, niet intensifiëren". Concreet zullen op de 8 miljoen geschatte soorten (waarvan 5,5 miljoen insectensoorten) 500.000 tot 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd zijn, "waarvan veel in de volgende decennia".

De conclusie van het ontwerprapport van IPBES stemt overeen met waarschuwingen van verschillende wetenschappers dat onze planeet op dit moment opnieuw een grote uitstervingsgolf ondergaat. Deze zesde uitstervingsgolf is de eerste die wordt toegeschreven aan de invloed van de mens. De voornaamste oorzaken van de massale uitsterving zijn volgens het intergouvernementeel platform namelijk landgebruik (land-, bos- en mijnbouw) en jacht en visserij. Daarna volgen klimaatverandering – die volgens de onderzoekers ook mede door de eerste twee factoren wordt gedreven –, vervuiling en invasieve soorten.

Het werkstuk van IPBES is de eerste globale beoordeling van de biodiversiteit sinds 2005, en het allereerste dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de lidstaten. Het werk dat IPBES doet rond biodiversiteit kan je best vergelijken met wat IPCC doet rond klimaat, namelijk beleidsmakers voorzien van een zo stevig mogelijk onderbouwde stand van zaken. Dat wordt afgetoetst aan internationale doelstellingen zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen vastgelegd door de Verenigde Naties en aan de in het Japanse Aichi afgesproken biodiversiteitsdoelen.

Meer info: IPBES

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via