nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2017 Wie trots is op boerenstiel toont respect voor elk dier

Op de undercoverbeelden uit een leghennenbedrijf reageerde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in sterke bewoordingen: “Ofwel volgt de landbouwsector in het hoger leggen van de lat met betrekking tot dierenwelzijn, ofwel zal men ten onder gaan.” Boerenbond en zijn achterban van veehouders nemen de handschoen op. Achter de schermen wordt al maanden gewerkt aan een ‘roadmap dierenwelzijn’. Tijdens Dag van de Landbouw kondigde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker een heuse dierenwelzijnsscan aan. Samen met landbouwonderzoeksinstituut ILVO wordt daar nog aan gewerkt. Nu al klaar is een zelfscan, in feite een checklist per diersoort waarin alle wettelijke regels en bovenwettelijke verplichtingen uit lastenboeken overzichtelijk opgesomd staan.

De undercoverbeelden van Animal Rights, gefilmd in een leghennenbedrijf in Wingene, worden door de landbouworganisaties weggezet als “niet representatief voor de sector”. Ze blijven wel plakken bij de consument, die de schokkende beelden uit de slachthuizen van Tielt en Izegem nog niet vergeten is. Ook bij veehouders hakken de beelden erop in. “Er sluipt twijfel in hun hoofden. Ze vragen zich af of ze wel goed bezig zijn.” Dat zei Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker anderhalve maand geleden, bij de opening van Dag van de Landbouw. In één adem kondigde ze toen extra vorming rond dierenwelzijn aan voor leden-veehouders, en twee dierenwelzijnsscans als hulpmiddel.

Ze verklapte toen dat het enerzijds om een zelfscan gaat, waarbij de veehouder een checklist afstipt met alle wettelijke en bovenwettelijke eisen (uit de lastenboeken IKM, Belpork, Belbeef en Belplume) inzake dierenwelzijn. Samen met landbouwonderzoeksinstituut ILVO werkt Boerenbond ook aan een uitgebreidere bedrijfsscan die verbeterpunten aangeeft voor het comfort van de veestapel. De dierenwelzijnsscan vertoont gelijkenissen met de energiescan die consulenten van het Innovatiesteunpunt al jaren aanbieden. Zo’n energiescan bestaat uit een bedrijfsbezoek, gevolgd door een rapport dat een objectief beeld geeft van het energieverbruik en de verbeterpunten (energiebesparing en duurzame energieproductie). Een soortgelijke aanpak wil Boerenbond ook voor dierenwelzijn toepassen.

Via ledenblad Boer&Tuinder maakt de Boerenbondvoorzitter nu bekend dat het eerste instrument, de checklist, klaar is. De Becker: “Een veehouder die de checklist doorloopt en afvinkt, is er zeker van dat hij conform de regels werkt. Het is een instrument om onze veehouders te helpen bij de naleving van de regels. Want zowel wij als organisatie, als onze veehouders zijn wel degelijk begaan met dierenwelzijn.” Zowel de checklist als de wetenschappelijk onderbouwde dierenwelzijnsscan die nog op komst is, lanceert Boerenbond onder de slogan ‘Blije dieren, blije boer’. “Als dieren zich goed en comfortabel voelen, is dat ook goed voor de boer. Meer en betere productie vertaalt zich onmiddellijk in betere bedrijfsresultaten”, benadrukt Sonja De Becker. Bij de checklist hoort ook een sticker voor op de staldeur. Zo kunnen veehouders aan bezoekers laten merken dat hun arbeidsvreugde hand in hand gaat met het comfort van de dieren in de stal.

Omdat de leghennenhouderij in diskrediet werd gebracht door de beelden van Animal Rights zijn we nieuwsgierig naar de eisen waaraan eierproducenten moeten voldoen. Dat begint bij een maximale bezettingsdichtheid in de stal van niet meer dan negen kippen per vierkante meter bruikbare staloppervlakte. Per zeven hennen moet er minstens één nest zijn. Iedere kip heeft een geschikte zitstok en beschikt over minstens 250 cm² strooisel. Per stalcompartiment mogen conform het Belplume-lastenboek maximaal 6.000 leghennen gehouden worden.

Gaat het om kippen met vrije uitloop, dan moet de stal meerdere voldoende grote uitgangen hebben die daar toegang toe geven. De buitenoppervlakte is afgestemd op de bezettingsgraad en het bodemtype, om verontreiniging van de bodem met mest te voorkomen. Ook inzake drinkwater en voeding zijn de eisen gedetailleerd, variërend van minstens 10 centimeter ruimte per kip aan de voederbak tot de minimale afmetingen van drinkgoten. Beelden zoals Animal Rights er kon maken, staan haaks op de verplichting om zieke dieren af te zonderen als ze niet onmiddellijk geëuthanaseerd kunnen worden. Dode kippen moeten dagelijks verwijderd worden. Overdag moeten de kippen altijd toegang hebben tot de volledige scharrelruimte. De beelden in Wingene werden 's nachts gemaakt.

Meer info: Blije dieren. Blije boer

Bron: Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via