nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.09.2019 Wilde hamsters vinden hun plek in Tongeren

Operatie 'Red de wilde hamster' heeft een eerste succesje geboekt. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat er jonge hamsters zijn geboren. Minder goed nieuws: de mannetjes waren in hun zoektocht naar de liefde zo stoutmoedig dat ze een voor een sneuvelden. Volgens Sarah Descamps, docent Wildlife Management van de PXL, was dat te verwachten. “Hamsters worden in het wild maar twee jaar. Dat er bij die eerste lichting uitgezette hamsters uitval zou zijn, wisten we dus op voorhand. Maar ze hebben het hier toch allemaal tot de tweede helft van augustus overleefd.”

Het uitzettingsprogramma van de wilde hamster in het Tongerse Widooie loopt na drie maanden behoorlijk goed. Op 11 juni werden de eerste 26 hamsters er uitgezet, een maand later volgde er nog een twintigtal. Tien van hen - zes vrouwtjes en vier mannetjes - kregen een klein zendertje onder de huid. Drie keer per week worden ze opgevolgd door Sarah Descamps en haar studenten. “De vrouwtjes zijn duidelijk iets honkvaster dan de mannetjes”, vertelt de docent Wildlife Management van de PXL. “Zij kiezen voor de veiligheid van hun burcht, de mannetjes niet. Die gaan veel verder in hun jacht op de vrouwtjes. Gevolg: de mannetjes zijn intussen bijna allemaal dood. Opgegeten door roofdieren, of gesneuveld onder de scherpe messen van de maaimachines.”

Een niet geheel onverwacht resultaat, hamsters worden in het wild maar twee jaar. “Desondanks zijn we al erg blij met hun overlevingskansen”, aldus Sarah Descamps. “In Nederland - waar ze al 15 jaar wilde hamsters uitzetten - sterft de helft binnen de maand.” Gelukkig is er ook goed nieuws. “Drie van de gezenderde vrouwtjes hebben minimaal twee jongen, en dus zijn de eerste jongen van uitgezette hamsters een feit. Alleen weten we nog niet of de jongen verwant zijn aan de uitgezette of de wilde mannetjes. Dat kunnen we pas volgend jaar onderzoeken via DNA-stalen uit het haar van de hamsters.”
Descamps en de andere partijen die bij het programma betrokken zijn beseffen wel dat het tij nog niet gekeerd is, de wilde hamster blijft ook na deze succesjes in de gevarenzone. “Dit is een goed begin, maar we zijn er nog lang niet”, gaat de docente verder. “Samen met Agentschap Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren gaan we volgend jaar nog meer hamsters uitzetten.”

Cruciaal voor de bescherming van de soort is de samenwerking met de landbouw. “We moeten de landbouwers mee betrekken in dit project, en Limburgers moeten opnieuw het gevoel krijgen dat deze prachtige hamster een beest van bij ons is, die in Vlaanderen momenteel alleen nog in Widooie leeft”, zegt Sarah Descamps. “Enkel door daar een stabiele populatie te krijgen, kunnen we verder kijken. En daarvoor is meer dan één nest per vrouwtje nodig. Twee per seizoen is noodzakelijk.”

Bron: Het Belang van Limburg

Beeld: Hugo Willocx

Volg VILT ook via