nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2018 "Willen we als melkveehouders meer melkstromen?"

Om te peilen naar het duurzaamheidsengagement van supermarkten inzake voeding kan het nuttig zijn een kijkje te nemen in het zuivelrek. Ggo-vrije melk, melk van koeien die weidegang genoten, melk aangeleverd door boerencoöperaties die een faire prijs bedingen, biomelk tot zelfs melk waarvan de prijs door de consument bepaald wordt. Voor grote zuivelverwerkers als Milcobel betekent die verscheidenheid aan melkstromen potentieel efficiëntieverlies, en dus stelt voorzitter Dirk Ryckaert in sectormagazine Veeteelt openlijk de vraag “of we als melkveehouders dan wel meer melkstromen willen?”

In de zoektocht naar het creëren van landbouwproducten met meerwaarde en de daaraan gekoppelde economische valorisatie van die meerwaarde voor de verschillende schakels in de keten, experimenteren supermarkten steeds vaker met nieuwe, duurzame concepten. Dat geldt ook voor zuivel, waar bijvoorbeeld Lidl uitpakt met ggo-vrije melk of Carrefour met ‘melk van de consument’, waarbij die laatste bepaalt hoeveel hij voor een liter melk betaalt. Dat kon je lezen in de wekelijkse VILT-duiding over de verduurzaming van het inkoopbeleid van de retail.

Een veelheid aan concepten betekent dat er elders in de zuivelketen verschillende melkstromen ontstaan: melkveehouders gaan aan de slag met een lastenboek en verwerkers moeten ervoor zorgen dat de verschillende melkstromen gescheiden blijven. “Eén van de grote uitdagingen voor de toekomst”, zo vindt Dirk Ryckaert, voorzitter van Milcobel, in een interview met Veeteelt. “Het aantal stromen vermeerdert in zo’n snel tempo dat een zuivelfabriek bijna niet meer kan volgen.”

Ryckaert plaats tegenover een eventuele meerprijs – als die er al is – een verminderde efficiëntie. “Nieuwe melkstromen betekenen meer kosten en we moeten ons de vraag stellen of we dat als melkveehouder wel willen”, aldus Ryckaert. “Als coöperatie zien we ons genoodzaakt om op dat vlak iets te ondernemen, want we willen die ontwikkelingen graag voor zijn.”

Wat de creatie van meerwaarde betreft, houdt Milcobel overigens vast aan de verhoudingen in het aandeel melk verwerkt in melkpoeder, kaas en mozarella, al is het wel de bedoeling om het beter te doen in de consumentenkazen. “Dat zouden nog meer onze trekkers moeten worden”, aldus Ryckaert. “Met de mozarella zijn we de grootste spelers in Europa en die positie willen we vasthouden.” Ook in melkpoeder en ijs wil Milcobel zijn positieve handhaven en indien mogelijk verder uitbouwen. 

Bron: Veeteelt / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via