nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.10.2018 Winterkoolzaad heeft zijn start gemist door de droogte

Veel winterkoolzaad is er slecht aan toe. In september is er gezaaid, maar het zaad kiemt niet op veel percelen of is verdroogd door een gebrek aan regen. In de EU zijn er heel wat akkerbouwers die slecht gekiemde percelen overgezaaid hebben met wintertarwe. Het onderzoeksbureau van de Europese Commissie verwacht dat het areaal koolzaad in Duitsland krimpt onder 1 miljoen hectare. Dit seizoen stond daar bijna 1,3 miljoen hectare koolzaad. In Frankrijk verkleint het 1,5 miljoen hectare grote areaal met vijf tot tien procent.

Volgens het Joint Research Center staat slechts een klein deel van het koolzaad in de EU er goed voor. De studiedienst van de Europese Commissie verwacht dan ook dat de EU in 2019 veel minder koolzaad gaat produceren. Ook de wintertarwe heeft te lijden van de droogte, meldt JRC in het weerkundig Mars-rapport. Het zaaien zelf verliep goed, maar door droogte sterft het gekiemde zaad weer af of de opkomst is heel onregelmatig. Dit speelt vooral in het midden en oosten van Duitsland, het westen van Polen en het noorden van Tsjechië. Maar ook in de rest van de EU valt te weinig regen om de wintergewassen een goede start te geven. Alleen in het zuiden van Europa valt veel regen.

Bron: |

Beeld: Amazone

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via