nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.09.2019 Wojciechowski streeft mogelijk naar herverdeling steun

De nieuwe Europese landbouwcommissaris komt uit Polen en luistert naar de naam Janusz Wojciechowski, wat geen evidentie is om juist te spellen. Dat laatste is vooral een zorg voor landbouwjournalisten. Aan zijn nationaliteit hechten de landbouworganisaties meer belang. Waarom dat zo is, leggen Hendrik Vandamme en Sonja De Becker uit in de ledenbladen van respectievelijk ABS en Boerenbond. “Polen bepleitte vorig jaar vurig het gelijktrekken van alle hectaresteun over gans de Europese Unie”, schrijft Vandamme. “Zo’n loutere ‘externe convergentie’ van de rechtstreekse steun is niet eerlijk, want men moet rekening houden met alle Europese fondsen die gericht zijn op landbouw en platteland”, aldus De Becker.

Huidig landbouwcommissaris Phil Hogan zal binnen de sector nog van zich doen spreken want hij wordt de nieuwe EU-commissaris bevoegd voor handel. Zijn opvolger voor de landbouwportefeuille is de Pool Janusz Wojciechowski. Hij moet wel nog het vertrouwen krijgen van het Europees Parlement na een hoorzitting. Zijn ervaring in de landbouwcommissie van datzelfde parlement pleit voor hem. Over een onderzoek naar fraude met reisvergoedingen dat tegen hem loopt, zou het halfrond kunnen vallen.

Wojciechowski zal moeten voortwerken op het onafgewerkte dossier van zijn voorganger: de hervorming van het Europees landbouwbeleid na 2020. “Met wat vertraging en met wat wijzigingen” wil hij die taak tot een goed einde brengen. Wat die wijzigingen dan wel moeten zijn, laat hij verder in het midden. Wel zegt hij sterk te willen inzetten op de eerlijke verdeling van de rechtstreekse steun. Daarover schrijven de voorzitters van beide Vlaamse landbouworganisaties in hun ledenbladen. Allebei doen ze dat met een ongeruste ondertoon. Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, steekt zijn vrees niet weg: “Of een Oost-Europese commissaris een goede zaak is voor ons als West-Europese landbouwsector, valt te betwijfelen.”

Polen is de grootste slokop van het landbouwbudget in Europa, maar vindt dat de landbouwers in de nieuwe lidstaten nog steeds in het nadeel zijn als het over inkomenssteun gaat. Vandamme: “Waar België en andere oude lidstaten betogen dat verschillen in grond- en kostprijs de verschillen in inkomenssteun rechtvaardigen, hebben Polen en andere Oost-Europese daar geen oren naar. Zij benadrukken dat de spelregels en de uitdagingen voor alle landbouwers in Europa dezelfde zijn. Inkomenssteun moet daarom gelijkgetrokken worden.” Een redenering die geen steek houdt volgens Vandamme omdat de landbouwers in de landen die de EU na 2001 vervoegden een groot concurrentievoordeel hebben door lagere kosten: goedkopere grond, lagere lonen, minder strenge regelgeving en – dixit Vandamme – “zeer lakse controle-instanties, voor zover die al volledig operationeel zijn”.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker uit in Boer&Tuinder dezelfde vrees omtrent een verdere verschuiving van inkomenssteun richten het oosten van Europa. Op elke hectare hetzelfde bedrag aan inkomenssteun kleven, is volgens haar niet de manier om de subsidieregeling eerlijker te maken. “De Oost-Europese lidstaten ontvangen inderdaad minder rechtstreekse steun per hectare maar worden sterker ondersteund via het plattelandsbeleid en het cohesiebeleid. Het principe van de eerlijke verdeling is dus niet het punt. Wel of daarbij een eerlijke basis wordt gebruikt. Wat ons betreft moet hierbij rekening gehouden worden met alle Europese fondsen die gericht zijn op landbouw en het platteland, niet enkel met de middelen in de eerste pijler. Enkel dan kan je spreken van een eerlijke verdeling.”

Bron: Boer&Tuinder / Drietand / eigen verslag

Beeld: Jedz-Jablka-Na-Zlosc-Putinowi

Volg VILT ook via