nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.09.2019 Wolf Fencing Team is klaar om schapenhouders te helpen

Het is nog niet zeker of de schapen die afgelopen weekend doodgebeten werden in Donk (Herk-de-Stad), het slachtoffer werden van een wolf of een hond. Zeker is wel dat het Wolf Fencing Team Belgium klaar staat om veehouders te helpen met het aanpassen van omheiningen zodat ze zowel wolven als honden tegenhouden. Afgelopen zomer kregen de eerste 30 vrijwilligers van het Wolf Fencing Team een professionele opleiding. Een geslaagde test vond plaats in Peer, waar een hobbyhouder van schapen door natuurbeschermers geholpen werd bij het ‘wolf-bestendig’ maken van zijn weideafrastering. Het team van in totaal 150 vrijwilligers is klaar om ingeschakeld te worden bij oproepen van veehouders.

In Donk, een deelgemeente van Herk-de-Stad dat op de grens van Limburg en Vlaams-Brabant ligt, zijn zondagochtend vijf schapen doodgebeten in de tuin van een woonzorgcentrum. Natuuronderzoeksinstituut INBO nam er DNA-stalen om uit te maken of de dader een wolf dan wel een hond is. Wat de uitkomst van het onderzoek ook is, het bloedbad had vermeden kunnen worden met een betere omheining. De vrijwilligers van het Wolf Fencing Team willen veehouders graag bijstaan bij het aanpassen van hun weideafrasteringen. Hun (gratis!) hulp gaat van een informatief bezoek, tot het mee invullen van de subsidieaanvraag en het technisch uitvoeren van de aanpassingen aan rasters. 

“Tijdens de generale repetitie bij een schapenhouder in Peer verliep de plaatsing zeer goed. De eerstvolgende keer dat het team uitrukt, zullen we er meer ruchtbaarheid aan geven”, belooft Naomi Terriere van WWF. Het Wolf Fencing Team bestaat uit zo’n 150 vrijwilligers en werd in het leven geroepen door WWF, Natuurpunt en Natagora. “We zien nog altijd teveel omheiningen die niet voldoen aan de vereisten om wolven én honden buiten te houden”, aldus Terriere. “Het is belangrijk deze aanpassingen proactief en preventief door te voeren. Goed beschermd vee zal de wolf immers ontmoedigen om verdere pogingen in de toekomst te ondernemen.”

Een juiste omheining kan de veehouders heel wat schade besparen. Ze kunnen bovendien beroep doen op subsidies (80% van de materiaalkosten voor aanpassing) bij de Vlaamse overheid, waarvan de voorwaarden terug te vinden zijn op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarom doet het Wolf Fencing Team een oproep aan veehouders in het risicogebied om hun hulp in te roepen. Het risicogebied wordt van tijd tot tijd herzien. De lijst met gemeenten is eveneens te consulteren via de website van de natuuradministratie

Meer info: Wolffencing.be

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Diemer Vercayie

Volg VILT ook via