nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.08.2018 "Wolf kan perfect gedijen in Vlaanderen"

In België lopen sinds kort vermoedelijk drie wolven rond: twee in Vlaanderen en één in Wallonië. Omdat de wolf van oudsher geen al te beste reputatie heeft, vroeg Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege aan experts om in overleg met belanghebbenden een Wolvenplan op te maken, zodat het dier – intussen officieel beschermd – in de toekomst alle kansen krijgt. “Belangrijkste conclusie is dat de wolf in Vlaanderen perfect kan gedijen, zonder grote overlast te veroorzaken”, klinkt het.

De Europese grijze wolf werd op het einde van de 19de eeuw uitgeroeid in België. De laatste jaren waren er echter sporadisch al enkele waarnemingen van zwervende wolven in Wallonië. In januari 2018 werd de aanwezigheid van een wolf in Vlaanderen bevestigd, wolvin Naya. Een tweede wolf – een jong mannetje – werd in maart 2018 doodgereden op een weg in het Limburgse Opoeteren. “Dit tweede geval maakt meteen ook de uitdagingen duidelijk voor soortbescherming in het door infrastructuur sterk versnipperde Vlaanderen”, klinkt het bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Met de recente komst van mannetjeswolf August, kunnen we in België misschien wel een nest wolven krijgen. “De kans is ook groot dat er nog andere wolven de weg naar ons land zullen vinden”, laat INBO weten. “Hoeveel wolvenroedels we moeten verwachten, is onduidelijk.” Sowieso is er nood aan een plan van aanpak. Hoe gaan Vlamingen samenleven met de wolf? In opdracht van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege werd een Wolvenplan opgesteld. “Omdat zijn aanwezigheid confrontaties kan veroorzaken en omdat het een beschermde diersoort is, moet het wolvenplan tegemoetkomen aan de nood om voorbereid te zijn op deze nieuwe situatie en de mogelijke gevolgen ervan”, aldus de minister.

Globaal gezien moet het nieuwe Wolvenplan het samenleven met de wolf maximaal organiseren en mogelijk maken. Wie schapen heeft, kan die voortaan maar beter beschermen. Alleen in dorpskernen en steden zijn schapen zonder extra maatregelen écht veilig, is te lezen in het plan. “Daarbuiten zijn er maatregelen nodig”, laat het INBO weten. “Het beste is om de dieren 's nachts op te hokken. Waar dat niet mogelijk is, kan schrikdraad een oplossing zijn. Die moet wel een hogere spanning krijgen, want de spanning die wordt gebruikt om schapen binnen zo'n omheining te houden, is niet genoeg om wolven buiten te houden.”

Wolven zijn echter vindingrijke dieren en een schrikdraad zal ze niet altijd tegenhouden. Er wordt echter gewerkt aan een systeem van vergoedingen, zowel voor gedode als gewonde schapen. “Maar de wolf jaagt van nature veel eerder op reeën, everzwijnen of herten”, zeggen de experts. In gebieden waar de wolf wordt gesignaleerd, zal minister Schauvliege ook informatiecampagnes organiseren. “De bedoeling is de bevolking correct in te lichten over de eventuele gevaren die de aanwezigheid van de wolf met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor loslopende honden”, legt de minister uit. “Zo willen we vermijden dat mensen nodeloos panikeren.”

Volgens het Wolvenplan kunnen wolven perfect gedijen in Vlaanderen, zonder overlast te veroorzaken. Hubertusvereniging Vlaanderen (HVV), de belangenvereniging van de jagers, ziet het minder rooskleurig. “Wij juichen de komst van de wolf toe, als een uitbreiding van de Vlaamse fauna. Maar we willen niet dat er actief wordt gestreefd om in Vlaanderen een wolvenpopulatie te vestigen. Vlaanderen is daarvoor geen geschikt leefgebied.” Voor de wolf vrezen de jagers onnatuurlijk wolvengedrag, schade bij vee- en huisdieren en verkeersongevallen. Volgens de jagers kan de wolf er ook voor zorgen dat het wild in de bossen mobieler en minder voorspelbaar wordt, waardoor jagers hun afgesproken afschotplan van wild moeilijker kunnen realiseren.

Lees het volledige wolvenplan hier.

Bron: De Standaard / Het Belang Van Limburg

Volg VILT ook via