nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.10.2019 “Wolvenplan evalueren en waar nodig bijsturen”

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir wil het Vlaamse wolvenplan evalueren en waar nodig bijsturen. Dat antwoordde de N-VA-minister in het Vlaams Parlement op een vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. "De wolf is een beschermde diersoort en iedereen die in het leefgebied van het dier aanwezig is of daar activiteiten heeft, zal hiernaar moeten handelen”, aldus Demir. “Ik zal het Agentschap Natuur en Bos vragen om dat ook gericht en kordaat te handhaven."

Enkele weken geleden raakte bekend dat wolvin Naya hoogstwaarschijnlijk om het leven is gebracht. Volgens de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is Naya kwaadwillig doodgeschoten door professionelen. In het bewuste leefgebied van de wolf zijn ook overtredingen vastgesteld. “Zo werd er een strop met lokaas aangetroffen en werd ook een jeep gezien met twee personen met een geladen geweer in een zone waar je niet mag komen”, aldus Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir.

In antwoord op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen) bevestigde minister Demir dat wolvin Naya wellicht ‘moedwilig’ om het leven is gebracht. "Dat is de meest waarschijnlijke piste", aldus Demir, die in de commissie een omstandig verslag uitbracht van de gebeurtenissen rond wolvin Naya. De minister liet ook verstaan dat ze het Vlaamse wolvenplan wil ‘evalueren en waar nodig bijsturen’. “In de eerste plaats gaat dit over het voortzetten van de communicatie, zowel algemeen naar de bevolking als naar de verschillende sectoren toe”, aldus de minister. “En in samenwerking met INBO zal de monitoring van wolven in Vlaanderen intensief voortgezet worden, waarbij cameravallen worden ingezet en sporen verzameld.”

Verder vertelde minister Demir dat er de komende maanden gewerkt zal worden aan een werkkader rond hybridisatie en probleemwolven. “Hybridisatie met honden vormt immers ook een bedreiging voor de wolf”, klinkt het. “Ten slotte zal het wolvenplatform blijven plaatsvinden om de afstemming met andere sectoren te optimaliseren en de bekommernissen in kaart te brengen.”

Vraagsteller Mieke Schauvliege is tevreden dat er een evaluatie van het plan komt. "Maar u mag zoveel evalueren als u wil”, reageert ze. “Het sluitstuk is de handhaving. Ik ben dan ook blij om te horen dat u daar werk van wil maken. De overtredingen hebben aangetoond dat er niet alleen handhaving nodig is op het moment dat er zich feiten voordoen, maar dat er ook preventieve controles nodig zijn om te vermijden dat mensen het in hun hoofd halen om de wolf te bestrijden. Polarisatie over dit verhaal, daar wensen wij ook niet aan mee te doen, maar we willen wel alles in het werk stellen om de kansen voor de verspreiding van de wolf in Vlaanderen mogelijk te maken. We zullen daar dan ook herhaaldelijk op terugkomen, als blijkt dat dat niet het geval zou zijn.”

Ook Welkom Wolf en Landschap vzw verwelkomen de goede voornemens van de minister. “Vlaanderen heeft inmiddels bewezen dat het net als andere Europese regio's voldoende aantrekkelijk is als leefgebied voor wolven”, zegt Jan Loos, afgevaardigd bestuurder bij Landschap vzw. “We hopen dat de minister snel werk maakt van de versterking van de cel Natuurinspectie binnen het Agentschap voor Natuur en Bos, want bescherming van de wolf - en bij uitbreiding alle andere op papier beschermde soorten - zal vooral een kwestie zijn van handhaving.”

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Ghiette Pascal iov Biodiversité Wallonie

Volg VILT ook via