nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.06.2018 "Worden honderden kleine dorpen bedreigd?"

Wordt er wel genoeg rekening gehouden met de intrinsieke waarde van kleine leefgemeenschappen op het Vlaamse platteland? Dat vraagt Landelijke Gilden zich luidop af. “Hoe meer er nagedacht wordt over dorpen, hoe beter”, zo klinkt het. De organisatie kan zich niet vinden in de uitspraak van de Vlaamse Bouwmeester dat de kleinste dorpen niet levensvatbaar zijn en wil dat het debat gaat over de complexiteit van het samenleven in dorpen. “Er is meer aan de hand als jonge mensen bewust kiezen om niet in een stad of grote kern te gaan wonen”, zo klinkt het. 

Landelijke Gilden is niet akkoord met enkele uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester omtrent de plaats van dorpen in de ruimtelijke ordening van de toekomst. Zowat alle provincies hebben gidsen, enquêtes, consultatieprojecten of andere initiatieven gelanceerd om dorpsbewoners te inspireren om te werken aan een veerkrachtig dorp. De Vlaamse Bouwmeester reageerde dat de kleinste dorpen “niet levensvatbaar” zijn. “Er moet eerder een beleid komen voor kwalitatief wonen in kernen”, aldus de Bouwmeester. “Grote dorpen en steden hebben de toekomst.”

Voor Landelijke Gilden houdt de Bouwmeester te weinig rekening met de intrinsieke waarden van deze kleine leefgemeenschappen. “We vinden het debat over de grootte van dorpen overbodig en we vragen dat de complexiteit van het samenleven in dorpen het onderwerp wordt van het debat”, zo klinkt het. “Een dorpenbeleid vraagt meer onderbouwing dan enkel het aantal woningen of bewoners. ‘Leefbaarheid’ en ‘veerkracht’ hebben weinig te maken met de grootte van het dorp.”

Landelijke Gilden meent dat het provinciale niveau zeker kan bijdragen aan het debat over dorpen en hun toekomst. “De gemeenten zullen de uitvoerders van een dorpenbeleid zijn, en als zij gesteund kunnen worden door een multidisciplinair team, zit er winst in voor alle partijen”, aldus nog Landelijke Gilden. Tot slot blijft Landelijke Gilden aandringen op een overkoepelende visie op het dorpenbeleid, waaraan alle overheidsniveaus, burgerinitiatieven en marktpartijen kunnen meewerken en het in uitvoering brengen. “De discussie over ‘groot’ en ‘klein’ kan dan zeker beslecht worden.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via