nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.08.2016 Worden regels voor stallenbouw in Duitsland strenger?

In Duitsland werd een voorstel gelanceerd om de bouw van stallen aan strengere eisen te onderwerpen. Kern van het voorstel is dat lokale overheden meer invloed krijgen op de bouw van stallen voor landbouwhuisdieren. “Het is niet de bedoeling om de veehouderij te demoniseren, maar ze moet wel een verandering doormaken om maatschappelijke acceptatie te behouden”, zegt de Duitse minister voor Milieu, Natuur en Ruimtelijke ordening, Barbara Hendricks, die het voorstel lanceerde.

De Duitse milieuminister wil dat veehouders die een nieuwe stal bouwen voor meer dan 1.500 vleesvarkens, 600 stuks rundvee, 15.000 legkippen of 30.000 slachtkuikens in de toekomst een wijziging van het bestemmingsplan moeten aanvragen. Daarnaast moeten ze voldoen aan eisen op het vlak van stikstof- en fosfaatbenutting via veevoeder. Tot slot moeten de stallen ook voorzien zijn van een luchtwasser om de uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof te beperken. Hendricks hoopt dat haar voorstel nog voor de verkiezingen van volgend jaar door het parlement wordt aangenomen, maar of dat gaat lukken, is gezien de impact ervan en de wettelijke procedures twijfelachtig.

De landbouworganisaties reageren misnoegd op dit voorstel. “Het is een zware klap voor de bedrijfsontwikkeling van veehouders”, klinkt het. Ze vrezen dat de maatregel vooral de kleine en middelgrote familiebedrijven zal treffen. “Dit wetsvoorstel is in onze ogen niet meer dan verkiezingsretoriek waarbij de indruk wordt gewekt dat veehouders in het buitengebied ongecontroleerd kunnen bouwen”, aldus nog de Duitse landbouworganisaties.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via