nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.02.2017 WWF bepleit een betere handhaving van Natura 2000

Meer dan de helft van de Europese natuurgebieden worden enkel op papier beschermd wegens wijdverspreide vertraging en een manke implementatie in de lidstaten. Dat staat te lezen in een nieuw rapport dat natuurbehoudsorganisatie WWF onder de aandacht van de beleidsmakers in Brussel brengt. Donderdagochtend overhandigde een delegatie scholieren in het Jubelpark 7.500 tekeningen van evenveel Belgische kinderen aan Europees Commissaris van Milieu Karmenu Vella. Ze wilden daarmee het belang van natuur onderstrepen.

Met het nieuwe rapport ‘Preventing paper parks: How to make the EU nature laws work’ wil WWF een overzicht geven van de problemen op het terrein en oplossingen aanreiken om de tekortkomingen aan te pakken. "Meer beschermde gebieden op zee, effectieve maatregelen en beheerplannen voor alle natuurgebieden, toenemende investeringen in Natura-2000-gebieden en het beter controleren en afdwingen van de regels: het zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat de Europese natuur echt beschermd wordt en kan herstellen", zo klinkt het.

"Europa beschikt over een van de strengste natuurwetgevingen ter wereld, en toch verliezen we elke dag soorten en habitats wegens illegale industriële ontwikkelingen", zegt Antoine Lebrun, CEO van WWF België. "Ook in eigen land geeft de Vlaamse regering toestemming aan een particulier bedrijf om zomaar een waardevol bos te kappen. Bescherming op papier betekent niets als het niet wordt gerespecteerd en ingevuld door effectief beheer en voldoende financiering. Dit rapport is een duidelijke aanwijzing voor wat Europese instellingen en nationale overheden dringend moeten doen om het verlies aan natuur te stoppen en eindelijk werk te maken van een duurzamer gebruik van onze natuurlijke bronnen."

Eind vorig jaar bevestigde de Europese Commissie dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen niet herzien zullen worden. Nu is het volgens WWF tijd om de natuurwetten te versterken en beter toe te passen in heel Europa. Unieke natuur wordt naar verluidt bedreigd door achterpoortjes in wetgeving, gebrek aan ecologische impactstudies en onbestaande of ontoereikende beheerplannen. Het rapport verwijst onder meer naar nieuwe ski-infrastructuur die de bruine beer in Bulgarije bedreigt, de geplande drooglegging van Cota Doñana in Spanje die tegengehouden wordt door de Commissie en schadelijke visserspraktijken op de dogger zandbank in de Noordzee. In hetzelfde rapport staan ook goede praktijkvoorbeelden zoals het herstel van zeehonden in Finland dankzij de ban op netvisserij en de druk die Brussel uitoefende.

In totaal werkten 7.500 kinderen van meer dan 350 Belgische klassen aan tekeningen en boodschappen die de beleidsmakers vragen om beter te zorgen voor hun en onze natuur. Een Brusselse klas uit Molenbeek ging de tekeningen afgeven aan de Europees Commissaris Karmenu Vella, samen met een brief. De tekeningen zijn te bekijken op de webpagina ‘Beestige klas’.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Beestigeklas.weebly.com

Volg VILT ook via