nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2018 "Zal de supermarkten worst wezen of boer iets verdient"

Voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat Hendrik Vandamme ontving een exemplaar van het nieuwe Landbouwrapport, een tweejaarlijkse rapportering over de Vlaamse landbouw door de administratie. In het 500 pagina’s dikke boek worden negen uitdagingen opgesomd. “Die zaken aanpakken, zal niet lukken zonder slag of stoot”, schrijft Vandamme in ledenblad Drietand. “We zullen daarbij op onze strepen moeten staan om de eerste uitdaging niet uit het oog te verliezen. Zonder geld in kas kunnen landbouwers niet veel extra doen richting medemens, maatschappij en omgeving.” Hij gaat dieper in op het politiek akkoord omtrent de Europese acties tegen de oneerlijke handelspraktijken. Vandamme verdedigt het EU-ingrijpen even hard als de supermarkten het afvallen omdat, zo zegt hij, “het hun sectorfederatie Comeos worst zal wezen of de boer iets verdient”.

Het jaar loopt ten einde zodat Hendrik Vandamme namens het boerensyndicaat terug- en vooruitblikt. 2019 dient zich aan als een jaar vol uitdagingen. Vandamme ziet ze mooi beschreven door het nieuwe Landbouwrapport: het inkomen van de boer, de generatiewissel, de ruimteproblematiek, de circulaire landbouw, de klimaatverandering, het stimuleren van gezonde en duurzame voedingspatronen, de eiwittransitie, het opnieuw verbinden van voedselproducent en -consument en de datarevolutie.

“Een gelijkschakeling van ons inkomen met dat van de modale burger blijft in 2019 een streefdoel”, klinkt het. “Daarnaast blijft men vanuit de Europese Unie zelf herhalen dat men mee wil werken aan een verbetering van de positie van boeren als eerste schakel van de agrovoedingsketen en dat men mee wil helpen zorgen voor een billijker inkomen. Het feit dat er een mooi pakketje onder de Kerstboom gelegd werd onder de vorm van een akkoord over de acties tegen de oneerlijke handelspraktijken is een eerste aanzet daartoe.”

Het akkoord tussen Europees Parlement, de Commissie en de Raad gaat volgens Vandamme grotendeels in op de verzuchtingen van het boerensyndicaat tot het versterken van onze positie. “Het is nu aan onze regering om een wetgevend initiatief te nemen om een degelijk wettelijk kader op stapel te zetten. De ‘stok achter de deur’ is er nog steeds niet en met de val van de regering ziet het er niet direct naar uit dat we nu snel een bijsturing krijgen. Jammer dat de aanzet die gegeven werd voor de zomer niet vertaald werd in een gestemd KB vóór het jaareinde. Dat ware pas een mooi kerstcadeau geweest van onze uittredende ministers Ducarme en Peeters. Zo blijft een prominente vraag vanuit het ABS, om een scheidsrechter te hebben die kan tussenkomen bij aantoonbare oneerlijke handelspraktijken, op vandaag nog onbeantwoord.”

Bron: Drietand

Beeld: Algemeen Boerensyndicaat

Volg VILT ook via