nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.06.2019 "Zekerheid van melkafname als verzekering op toekomst"

De Belgische zuivelindustrie rapporteerde voor 2018 een stijging van de melkproductie met bijna 4 procent. Vooral Vlaamse melkveehouders schroeven hun productie op, wat zich bij zuivelcoöperatie Milcobel vertaalt in een bovengemiddeld grote stijging van de melkaanvoer. “Door het verder optimaliseren van onze productiesites hebben we nog verwerkingscapaciteit vrij. Ruimte die we in de eerste plaats voorbehouden voor onze leden”, stelt voorzitter Dirk Ryckaert gerust. In de huidige tijdsgeest is de relatie tussen melkveehouders en zuivelverwerkers minder honkvast dan vroeger. Voor een coöperatie als Milcobel is leden-betrokkenheid belangrijk, en met dat doel werd de ledenkring Zuid-Oost-Vlaanderen tijdens de algemene vergadering in Edegem in de bloemetjes gezet voor zijn betrokkenheid.

'Door onze boeren, voor onze boeren', met deze slogan drukt Milcobel zijn engagement uit naar de leden-melkveehouders. De zuivelcoöperatie is als het ware het verlengstuk van de boerderijen van de leden. Met 2.572 waren ze vorig jaar, de melkveehouders die melk leveren aan Milcobel. “Elke melkveehouder kan bij Milcobel zijn of haar eigen duurzame toekomstmodel ontwikkelen. Onze verscheidenheid is onze rijkdom”, klonk het op de algemene vergadering in Edegem. Het woordje duurzaam is hier van belang want, zo legt CEO Peter Koopmans uit: “Voor elk type melkveebedrijf is er plaats op voorwaarde dat de bedrijfsleider de principes van duurzaamheid toepast. De invulling daarvan verschilt naargelang de bedrijfsstructuur, voor de één is dat bijvoorbeeld weidegang toepassen en voor een ander kan dat de investering in mestscheiding zijn.”

In het ledenbestand van Milcobel zie je een verschil in bedrijfsontwikkeling naargelang de ligging van melkveebedrijven. Oost- en West-Vlaanderen tellen meer gemengde landbouwbedrijven terwijl het ‘Kempens model’ van melkveehouderij er één is van specialisering, en vaak ook van schaalvergroting. “Boerderijen worden groter en efficiënter, maar het familiale karakter van onze landbouw blijft bewaard. Een ander model zie ik hier in Europa niet werken”, aldus Koopmans. Hij verwacht dat de melkveehouderij in Europa bij de best geplaatste is om mee te helpen voorzien in de 80 miljard liter zuivel die Afrika en Azië in de toekomst nodig hebben om hun bevolking te voeden. Dat is een verdubbeling van hun huidige consumptie.

“Bij de leden van Milcobel zag je de voorbije jaren de melkproductie telkens met 3,5 à 4 procent groeien”, zegt voorzitter Dirk Ryckaert. “Je weet als sector nooit wat er op je afkomt – kijk naar het gewijzigde wetgevende kader in Nederland (de fosfaatrechten, nvdr.) – maar de logica is dat die groei zal aanhouden.” Milcobel is in staat om die extra melk te verwerken en valoriseren in de bestaande productiesites. “Voor nieuwe leden staan we gecontroleerd open”, zegt Ryckaert, “maar op dit moment zijn er weinig kandidaten en is ook het verloop klein.” De voorbije maanden klopten er wel behoorlijk veel nieuwkomers aan de deur. Ryckaert legt uit dat de tijdsgeest veranderd is en melkveehouders meer dan vroeger gaan vergelijken tussen afnemers.

De voorzitter van Milcobel ziet het als een uitdaging om de ledenbetrokkenheid op een hoog niveau te houden, en ieders noden te verzoenen met de grote verscheidenheid onder de melkveebedrijven in Vlaanderen. “We blijven garanderen dat we de ontwikkeling van onze leden-melkveebedrijven, hoe verscheiden ook, volgen. Door de zekerheid van melkafname is de coöperatie een echte verzekering voor de toekomst van onze leden. Daarmee onderscheiden we ons steeds meer van anderen.” In het verleden is Milcobel namelijk een reddingsboei gebleken voor grote groepen melkveehouders die collectief aan de deur werden gezet toen hun private zuivelverwerker snoeide in de melkaanvoer.

Wat de betrokkenheid van de leden betreft, wijst de Milcobel-top op het hoge aantal melkveehouders dat een bestuursfunctie opneemt: 275 bestuursleden in de ledenkringen en 40 afgevaardigden in de coöperatieraad. Ondanks de drukke bezigheden op een melkveebedrijf vergadert iedere ledenkring drie à vier keer per jaar. De ledenkring van Zuid-Oost-Vlaanderen mocht in Edegem een certificaat in ontvangst nemen voor ‘beste bestuurlijke betrokkenheid’ want zij waren het sterkst vertegenwoordigd op de algemene vergadering. Als blijk van waardering vanuit de coöperatie mogen alle bestuursleden met hun partners op daguitstap naar brouwerij Sint-Bernardus in Watou, waar ze bieren en Milcobel-kazen mogen proeven.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via