nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.10.2019 Zieke evers kosten varkenssector miljoenen aan export

De Afrikaanse varkenspest is op weg om de sector een half miljard te kosten. Elke maand die voorbijgaat zonder dat de Belgische varkenssector normaal kan exporteren, kost gemiddeld 22,42 miljoen euro. Zo citeren De Standaard en Het Nieuwsblad Michael Gore, de gedelegeerd bestuurder van de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV). De organisatie vraagt actie, bijvoorbeeld zonering van ons land om de export te kunnen hervatten naar derde landen die extra garanties wensen. De federatie wil ook dat er "dringend een eenduidige, transparante en stringente aanpak komt om het everzwijnenbestand in Vlaanderen te decimeren".

Als er zich geen nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen voordoen, zou België in theorie de export naar de verloren landen kunnen hervatten in augustus 2020. Dat zal de sector dan tussen de 447 miljoen en 584 miljoen euro hebben gekost. Het zijn vooral Aziatische landen die hun grenzen hebben gesloten. Die landen hebben meestal in handelsverdragen vastgelegd dat de grens dichtgaat voor varkensvlees uit landen waar varkenspest opduikt.

Volgens FEBEV-bestuurder Michael Gore wordt Belgisch varkensvlees onterecht gestigmatiseerd. "Aangezien de ziekte alleen everzwijnen (in Wallonië) besmet heeft en de ziekte zich dankzij de vele maatregelen die door de gewesten, het Voedselagentschap en de sectoren genomen werden, niet heeft overgezet op de slachtvarkens", motiveert Gore. Het Belgian Meat Office, onderdeel van promotieorgaan VLAM, noemt de Afrikaanse varkenspest de grootste klap voor de sector sinds de dioxinecrisis.

Het nachtmerriescenario is dat de varkenspest ook in Vlaanderen zou toeslaan. Gore vraagt politieke inspanningen om de export weer op de rails te krijgen en embargo's sneller te lichten. Voorts pleit hij voor de opdeling van België in zones om alsnog export mogelijk te maken naar bepaalde landen die extra garanties wensen, en voor een kader om bedrijven die in moeilijkheden dreigen te komen te ondersteunen. Ten slotte kan de crisisaanpak tussen de bevoegde overheden en de sector vlotter, besluit hij.

Bron: Belga / De Standaard / Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via