nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.08.2018 Ziekte bij varken voorspellen in plaats van vaststellen

Stel je voor dat je dokter precies zou kunnen voorspellen wanneer je ziek gaat worden. Wat science fiction lijkt in de geneeskunde staat in de varkenshouderij op stapel. Landbouwonderzoeksinstituut ILVO slaagt er op het eigen proefbedrijf reeds in om varkens te identificeren aan de voederbak en drinknippels, en er de exemplaren uit te halen die op bepaalde dagen minder eten of drinken. Samen met andere specialisten in internet of things-technologieën bouwt ILVO een slim dataverwerkingssysteem uit dat alle varkenshouders kan ontzorgen.

Internet of things begint veelbelovende toepassingen te tonen in de landbouw. Het Horizon 2020 onderzoeksproject ‘Internet of Food and Farm 2020’ beoogt de grootschalige toepassing van ‘internet of things’ in de landbouw en voedingsindustrie. Landbouwonderzoeksinstituut ILVO werkt binnen IoF2020 rond twee praktische cases, één in de melkveehouderij en één in de varkenshouderij. Een slim dataverwerkingssysteem zou een varkenshouder toelaten om het stalklimaat, het water- en voederverbruik en de groei van varkens in een oogopslag in de gaten te houden. Om dat te realiseren, werkt ILVO samen met binnenlandse (Porphyrio, gekend van de datamanagementsystemen in de pluimveehouderij) en buitenlandse experten (slachthuis VION, de Nederlandse landbouworganisatie ZLTO en de Italiaanse ICT-specialisten van ISMB).

Jarissa Maselyne (ILVO): “Allereerst willen we bestaande datastromen op een varkensbedrijf samenbrengen op één dashboard. Via bedrijfsspecifieke alarmdrempels die mee evolueren met de leeftijd van de varkens wordt de bedrijfsleider gewaarschuwd wanneer er iets misloopt met het stalklimaat of met de water- en voederinname en de groei van de dieren. Deze indicatoren zijn verbonden met elkaar en met de gezondheid van de varkens en hebben een grote impact op het bedrijfseconomisch presteren.”

In een latere versie gaat ILVO de dataverwerking nog uitbreiden met externe gegevens van het slachthuis en specifiek inzoomen op berengeurpreventie. “Bovendien gaan we op het eigen ILVO-proefbedrijf werken rond individuele varkens”, vervolgt Maselyne. “In een eerste proeffase staan we al zo ver dat we dieren kunnen identificeren aan de voederbak en drinknippels. Uit deze data, gelinkt aan individuele varkens, konden we die dieren detecteren die op bepaalde dagen minder naar de voederbak of drinkinstallatie kwamen. En daaruit konden we afleiden dat ze gezondheidsproblemen vertoonden met een vertraging in hun groei tot gevolg. Nu werken we ook nog verder aan het automatisch opmeten van individuele gewichten.”

Het belangrijkste is dat de varkenshouder het systeem als makkelijk, op basis van veel bestaande data, betaalbaar én met een duidelijke meerwaarde ervaart. Met slechts enkele muisklikken zal de varkenshouder grafisch het groei- en consumptiepatroon kunnen bekijken en de voederconversie dagelijks kunnen opvolgen. Via de smartphone krijgt de varkenshouder onmiddellijk een waarschuwing als bepaalde registratiedata onder of boven de normale waarden liggen en een interventie aangewezen is om zowel het welzijn van de dieren als de productiviteit voor de varkenshouder te garanderen. Naar de toekomst toe test ILVO het gebruik van elektronische oormerken, wat het toelaat om data niet op hok- maar op dierniveau te vergaren. Dat zou het bijvoorbeeld toelaten om één dier medicatie toe te dienen in plaats van alle varkens in één hok.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via