nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.02.2019 Zonder grond is liedje van landbouw snel uitgezongen

750.000 hectare, dat areaal voorzag het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor landbouw. De oppervlakte die effectief bewerkt wordt door land- en tuinbouw is zo’n 610.000 hectare. De afgelopen tien jaar heeft de sector 2,1 procent aan ruimte ingeboet. “De huidige meerderheid in de Vlaamse regering wil landbouw ruimte en dus ook zuurstof garanderen”, zei Francesco Vanderjeugd (Open Vld) tijdens een door het Algemeen Boerensyndicaat georganiseerd politiek debat. “Het gaat over meer dan alleen hectaren”, vervolgt Bart Dochy (CD&V), “want je kan zodanig veel beperkingen opleggen aan het landbouwgebruik dat een boer op een perceel nauwelijks nog wat kan beginnen.”

De ruimte die voor landbouw beschikbaar is in Vlaanderen staat onder druk. “Het is bijna altijd de landbouwsector die moet inbinden inzake ruimte”, constateert Kurt Ravyts (Vlaams Belang). “Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet nog concreter. Ik kijk met belangstelling uit naar de teksten van mijn collega’s uit de meerderheid.”

Binnen die meerderheid op Vlaams niveau is de wil volgens volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) wel degelijk aanwezig om ruimte te voorzien voor landbouw. “CD&V heeft altijd gehamerd op rechtszekerheid over een gebruiksareaal van 750.000 hectare”, brengt collega-parlementslid Bart Dochy in herinnering. “Op die oppervlakte zouden landbouwers effectief moeten kunnen boeren”, vult hij aan, de vele gebruiksbeperkingen indachtig.

Joris Vandenbroucke, fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement, vindt dat de regering faalde in het vrijwaren van de open ruimte die Vlaanderen nog rest. “De sectoren landbouw en natuur zouden schouder aan schouder moeten staan om weerstand te bieden aan zij die vinden dat Vlaanderen verder verkaveld moet worden.”

Van eensgezindheid tussen beide actoren is zelfs op dit punt weinig merkbaar. Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), zoekt daar een verklaring voor: “Wij zijn vragende partij voor het behoud van 750.000 hectare voor landbouw in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Een deel daarvan is nog altijd niet definitief voor landbouw bestemd, en dat zorgt voor spanning met de andere ruimtegebruikers.”

Ondanks alle beloftes en nieuwe begrippen die beleidsmakers lanceren, ontbreekt het volgens Vandamme nog steeds aan zekerheid voor landbouwers over de grond waar ze niet zonder kunnen. Met de verkiezingen in aantocht twijfelt hij over de vooruitgang die in het ruimtedossier nu nog geboekt kan worden. “Na 26 mei hoopt ABS op een regering die resoluut gaat voor het behoud van open ruimte. Landbouwers verwerven hun inkomen in het buitengebied. Daar gaan anderen soms aan voorbij.”

Ontdek hier wat het Algemeen Boerensyndicaat in zijn politiek memorandum schrijft over 'Ruimte om te boeren'.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tim Van de Velde

Volg VILT ook via