nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.05.2018 Zorgt bestrijding buxusmot voor extra vogelsterfte?

Bij Vogelbescherming Vlaanderen komen alarmerende berichten binnen over massale sterfte van jonge vogels in nestkasten. “Pimpel- en koolmezen die al flink in de pluimen zaten en waarvan verwacht werd dat ze eerstdaags zouden uitvliegen, liggen soms van de ene dag op de andere dood in de nestkast”, klinkt het. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar er wordt op dit moment veel gespeculeerd over de impact van het bestrijden van de buxusmot op het vogelbestand.

Wanneer een jonge vogel sterft in een nestkast, kan dat allerlei oorzaken hebben. “Eén van de ouders van het jong kan bijvoorbeeld verongelukken waardoor de overblijvende partner het voeren van de jongen stopzet. Ook katten of het wegverkeer kunnen verantwoordelijk zijn voor het mislukken van een broedsel. Maar ook overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen - vooral dan insecticiden - kan de oorzaak zijn van het mislukken van heel wat broedsels”, aldus Vogelbescherming Vlaanderen.

Er wordt op dit moment veel gespeculeerd over de impact van het bestrijden van de buxusmot – of beter de buxusrups – op het vogelbestand. Heel wat tuinvogels hebben momenteel jongen en die worden hoofdzakelijk met dierlijk materiaal gevoerd. Dat zijn vooral rupsen van vlinders, maar ook spinnetjes, langpootmuggen en tal van andere insecten. “Die dierlijke eiwitten zijn zeer belangrijk in het leven van jonge vogels”, zegt Vogelbescherming Vlaanderen.

“Nacht- en dagvlinders zetten hun eitjes bewust af op specifieke waardplanten. Zodra de rupsen uitkomen, beginnen ze van het bladgroen te eten, die rupsen vormen dan weer een gedekte tafel voor (zang)vogels. Een vogel die een buxusrups binnenkrijgt waarop resten van een bestrijdingsmiddel zijn achtergebleven, kan daar eventueel schade van ondervinden.” Het bestrijden van de buxusmot en -rups met insecticiden raadt Vogelbescherming Vlaanderen dan ook ten zeerste af.

“Bij een beperkte aantasting van de buxusplant kan men de rupsen en poppen met de hand verwijderen en de spinsels wegknippen. Ernstig aangetaste planten kan men het beste bij de grond afknippen, waarna de verwijderde planten in een afgesloten zak of container moeten worden afgevoerd. De beste remedie tegen deze plaag is de aangetaste buxusplanten verwijderen en inheemse alternatieven in de plaats zetten”, aldus Vogelbescherming Vlaanderen.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via