nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2018 Zou lager btw-tarief biolandbouw een extra boost geven?

Tussen 2008 en 2017 gaf de Belgische consument dubbel zoveel uit aan biologische voeding en drank. Het voorbije jaar stegen de biobestedingen opnieuw met 6 procent. Europarlementslid Bart Staes (Groen) meent dat de biomarkt een nog hogere vlucht kan nemen indien het fiscaal stelsel bio gunstig genegen zou zijn. Hij oppert een lager btw-tarief voor bioproducten. Het beginsel van fiscale neutraliteit, waar de Europese Commissie aan vasthoudt in zijn voorstel tot hervorming van het BTW-tarief, lijkt een verschillende behandeling van biologische en gangbare voeding in de weg te staan.

Meer Belgen kopen bio, en vorig jaar werd er volgens promotieorgaan VLAM 6 procent meer uitgegeven aan bio. Biozuivel en biogroenten belanden het vaakst in onze winkelkar. Vergeleken met de totale voedingsuitgaven blijft het marktaandeel van biologische verse voeding beperkt tot 3,2 procent. Het groeit wel gestaag.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) ziet een manier om de groei te bespoedigen. “Belastingen zoals de btw moeten gebruikt kunnen worden om het aankoopgedrag van consumenten te sturen. Ik vroeg aan de Europese Commissie of het toegestaan is dat België een eigen (lager) btw-tarief voor bio zou invoeren, en dat mag. Ik zal daarover een brief sturen aan de minister van Financiën.” Staes vindt een gunstregeling verantwoord in de wetenschap dat bioproducten tot stand komen zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ggo’s of kunstmest. “Biolandbouw draagt bovendien in belangrijke mate bij tot het verbeteren van de biodiversiteit, en het levert nog andere ecosysteemdiensten.”

Op grond van de huidige EU-regels voor btw mogen lidstaten reeds een verlaagd tarief van ten minste 5 procent toepassen op een lijst van goederen en diensten in de bijlage bij de btw-richtlijn. Producten uit de biolandbouw vallen onder levensmiddelen, en komen dus net als andere voedingswaren in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief. De meeste voedingswaren in ons land vallen onder het 6-procent-tarief. Uitzonderingen die hoger getaxeerd worden, zijn onder meer margarine, alcoholische dranken en restaurant- en cateringdiensten.

Het voorstel over de hervorming van de btw-tarieven dat de Europese Commissie op 18 januari 2018 presenteerde, zou de lidstaten toelaten om een verlaagd tarief van minder dan 5 procent of het nultarief toe te passen op de levering van landbouwproducten met uitzondering van alcoholhoudende dranken. De Commissie houdt daarbij wel vast aan het beginsel van fiscale neutraliteit, dat zegt dat vergelijkbare goederen voor belastingdoeleinden niet verschillend behandeld kunnen worden. Dit beginsel staat dus niet toe dat er verschillende btw-tarieven worden toegepast op dezelfde of vergelijkbare producten uit de biologische en de traditionele landbouw. Staes trekt dat in twijfel omdat “beantwoorden aan dezelfde behoefte” voor interpretatie vatbaar is.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Lidl

Volg VILT ook via