nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.07.2019 Zuidijzerpolder schorst alle captatievergunningen

De provincies Antwerpen en Limburg hebben een captatieverbod afgekondigd in een aantal stroomgebieden. Komt dat er ook in (delen van) West-Vlaanderen? De regionale zender Focus|WTV vermoedt van wel gezien het alarmerend lage waterpeil in het IJzerbekken. Na overleg met het provinciebestuur heeft het bestuur van de Zuidijzerpolder alvast besloten om vanaf dinsdag alle captatievergunningen in te trekken. Woensdag staat een provinciaal droogteoverleg gepland en zal gouverneur Carl Decaluwé zijn besluit kenbaar maken. Landbouwers anticiperen op een captatieverbod door een waterbuffer aan te leggen, maar dat maakt het probleem nog acuter.

Na de eerste hittegolf van het jaar in Vlaanderen bleef neerslag uit zodat het waterpeil overal daalt. Momenteel leidt dit nog niet tot waterschaarste op grote schaal, maar hier en daar zijn er wel al problemen. In een aantal van hun stroomgebieden hebben de provincies Antwerpen en Limburg reeds een captatieverbod afgekondigd. Verwacht wordt dat West-Vlaanderen de eerstvolgende provincie is die dat voorbeeld volgt.

Regionale zender Focus|WTV filmde aan de Wallevaart op grondgebied Diksmuide. “Het gevolg van 20 dagen zonder neerslag en het massaal onttrekken van oppervlaktewater voor beregening van landbouwgewassen is redelijk dramatisch”, zegt Pieter-Jan Tailleu van het polderbestuur Zuidijzerpolder bij Lo-Reninge. Een captatieverbod specifiek voor deze polder ten zuiden van de IJzer kon niet uitblijven. Alle vergunningen voor het onttrekken van oppervlaktewater uit polderwaterlopen worden vanaf dinsdag ingetrokken. Captatie vanuit de bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, blijft voorlopig wel nog toegestaan.

De andere polderbesturen in het IJzerbekken hebben besloten om geen nieuwe captatievergunningen meer te verlenen. Woensdag is er provinciaal droogteoverleg met de gouverneur en zal het captatieverbod wellicht worden uitgebreid naar het volledige IJzerbekken. Het waterpeil van de IJzer is reeds zo sterk gedaald dat de toegelaten diepgang voor scheepvaart is beperkt. Het vorige provinciale droogteoverleg dateert van 12 juni. Toen waren er geen beperkende maatregelen nodig, maar werd wel geconstateerd dat de regen die begin juni viel het structureel watertekort niet wegwerkte.

In West-Vlaanderen heeft men er alles aan gedaan om een watertekort zo lang mogelijk te vermijden. De waterbeheerders werken samen om zo weinig mogelijk water naar de zee af te voeren. De droogte van vorig jaar gaf ook de aanzet voor het graven van waterspaarbekkens op privégrond die in de wintermaanden kunnen vollopen. Dat water is nu beschikbaar voor het beregenen van dorstige teelten zoals aardappelen en groenten.

Bron: Focus|WTV / Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via