nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.10.2018 Zuivelexport naar derde landen boomt

Sinds 2014 voert VLAM, met steun van de Europese Unie, actief promotie in landen buiten de EU – de zogenoemde derde landen. “Sinds 2014 kent de Belgische zuivelexport naar derde landen een sterke stijging van maar liefst 20 procent”, klinkt het bij VLAM. “Vooral 2017 was een sterk exportjaar, waarin we uitkomen op een volume van ruim 230.000 ton, goed voor een waarde van 495 miljoen euro.” Melkpoeder is met een volumeaandeel van 63 procent veruit ons belangrijkste exportproduct voor landen buiten Europa. Melk, boter, kaas en wei vervolledigen de top vijf.

“Algemeen kunnen we een positieve evolutie vaststellen voor de Belgische export van zuivelproducten naar de wereld”, laat het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) weten. Uit cijfers van de Nationale Bank van België blijkt dat sinds 2014, de exportwaarde van zuivelproducten met 8,7 procent is gestegen. Voor 2017 komt dat neer op 2,2 miljoen ton geëxporteerde zuivelproducten, goed voor een waarde van 3,6 miljard euro. “Ook de eerste zes maanden van 2018 tonen een Belgische zuivelexport die mooi op koers zit.”

“De EU-28 is onze belangrijkste afzetmarkt, met een aandeel van 90 procent voor onze thuismarkt”, aldus VLAM. De Europese markt lust - uitgedrukt in volume - vooral onze consumptiemelk (31% aandeel in 2017). Samen met kaas, wei, karnemelk en melkdranken vormen zij de top vijf van belangrijkste Belgische exportproducten voor de EU-28. “Binnen Europa organiseert VLAM al decennialang groepsstanden op de grootste vakbeurzen, waar de hele wereld present tekent. De Vlaamse zuivelexporteurs kunnen hier aan deelnemen via VLAM en betalen hiervoor de helft van de kostprijs. De andere helft financiert VLAM met zijn promotiefonds zuivel.”

Sinds 2014 voert VLAM, met steun van de Europese Unie, ook actief promotie in landen buiten de EU – de zogenoemde derde landen – met de campagne ‘White Gold, from the heart of Europe’. “Via vakbeurzen voeren we actie in onder andere de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Indonesië en China, waar de zuivelbedrijven hun kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten aan de man brengen”, zegt VLAM. Vanuit die ‘hubs’ krijgen de Belgische zuivelproducten voet aan de grond op het Arabische schiereiland en de omliggende regio, Zuidoost-Azië, voornamelijk Indonesië en China.

Voor de bovengenoemde regio’s blijven de exportcijfers stijgen. “Voor de periode 2014-2017 betekent dit een stijging van maar liefst 45 procent, goed voor een exportvolume van ruim 102.000 ton in 2017 of een waarde van ruim 218 miljoen euro”, aldus VLAM. Daarmee hebben deze regio’s in 2017 een aandeel van 44 procent in onze Belgische export naar derde landen. Ook in het algemeen plaatje blijven de exportcijfers het goed doen. “De Belgische export naar derde landen kent een sterke stijging sinds 2014 (+20%).” Vooral melkpoeder, melk, boter, kaas en wei zijn erg gegeerd.

“De steun vanuit de EU voor onze zuivelpromotie biedt zoals hierboven duidelijk is, zeer grote kansen aan Belgische zuivel op de wereldmarkt”, reageert VLAM. “Wij blijven dan ook sterk inzetten om deze ondersteuning te blijven binnenhalen.” De bijdrage van de EU is dan ook groot. “Voor elke euro die de sector bijdraagt, past Europa er vier bij. Langs producentenzijde dragen zowel de Waalse als Vlaamse melkveehouders bij. Concreet betalen VLAM en zijn financiers tien procent van de kosten van het EU-project.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via