nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.03.2019 Zuivelsector krijgt brancheorganisatie MilkBE

De drie landbouworganisaties van het Agrofront (Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) richten samen met de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie de brancheorganisatie MilkBE op. Zo willen zij hun huidige samenwerking versterken en samen zoeken naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de sector. “Het streven naar een verdere verduurzaming van de zuivelsector is één van de prioriteiten”, klinkt het. “Ook kwaliteit en voedselveiligheid, alsook de relatie tussen melkleveraars en de zuivelindustrie staan hoog op de agenda. Samenwerken in MilkBE moet resulteren in win-win situaties voor melkveehouders en melkverwerkers.”

De landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie vertegenwoordigd in BCZ-CBL kennen een lange traditie van interprofessionele samenwerking. Reeds 50 jaar geleden richtten ze de Comités voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de melk op. “Eind jaren ‘90, werd het kwaliteitsborgingssysteem Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) ontwikkeld, in 2006 gevolgd door de oprichting van de Nationale Interprofessionele Zuivelcommissie (NIZ)”, frist Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, het geheugen op. “Het meest recente resultaat van de samenwerking tussen de partners van de zuivelketen is de uitrol van de ‘Duurzaamheidsmonitoring’ over het ganse land.”

Een upgrade van die duurzaamheidsmonitor, naar versie 3.0, zal één van de eerste agendapunten worden van de nieuwe brancheorganisatie. Maar ook het hoofd bieden aan sanitaire risico’s, bijvoorbeeld botulisme, staat hoog op het prioriteitenlijstje. “Met MilkBE kunnen wij op korte termijn twee programma’s waaruit de overheid zich terugtrekt verder zetten met de gehele zuivelketen” zegt Dirk Van De Keere, melkveehouder en kersvers voorzitter van MilkBE. “Daarbij gaat het over de monitoring van melk op eventuele contaminanten en om het verzekeren van de waarde van de melk in geval van botulisme op een melkveebedrijf. Zonder MilkBE zouden deze waardevolle programma’s moeten stopgezet worden.” Op termijn zullen ook nieuwe programma’s gelanceerd worden.

In Frankrijk en Nederland bestaan dergelijke brancheorganisaties reeds langere tijd. CNIEL, respectievelijk ZuivelNL zijn er uitgegroeid tot grote organisaties met dito budgetten. “Wij starten in vergelijking met hen eerder bescheiden”, zegt Renaat Debergh, ondervoorzitter van MilkBE. Zowel producenten als verwerkers dragen 0,08 euro per 1.000 liter melk bij. “Ons startbudget komt zo op 0,3 miljoen euro.” Volgens Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat is het niet de bedoeling om de melkveehouders op kosten te jagen. “Wij zetten twee programma’s verder die in het Sanitair Fonds worden stopgezet. De bijdrage die eerst aan het fonds werd betaald, komt nu bij MilkBE terecht.”

MilkBE is een private organisatie en werd opgericht onder de vorm van een vzw. De tienkoppige raad van bestuur bestaat uit vijf Agrofrontvertegenwoordigers en vijf leden van BCZ-CBL. Vier werkgroepen zullen aan de slag gaan rond verschillende belangrijke thema’s: de reglementering en betaling van de melkkwaliteit, duurzaamheid, een borgingssysteem en de relatie tussen producenten en de zuivelindustrie. “Via coördinatie en gezamenlijke afspraken willen we streven naar een maximaal gelijk speelveld op Belgisch niveau”, klinkt het. “We willen samen, met één stem, naar de overheid spreken. Zeker in een tijd waar men vanuit politiek oogpunt evolueert naar minder reglementering, is het belangrijk dat interprofessionele afspraken geformaliseerd worden en sectorbreed afgedwongen kunnen worden.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via