nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.02.2019 Zuivelsector zoekt zelf naar oplossing voor botulisme

Het schrijnende geval van de rundveehouder uit Wuustwezel die bijna zijn volledige veestapel verloor aan botulisme is nog niet vergeten. De huidige regeling van het Sanitair Fonds laat geen mogelijkheid tot vergoeding van schade veroorzaakt door de bacterie die toxines produceert die zo giftig zijn dat een minuscule hoeveelheid voldoende is om een rund te doden. Kamerlid Frank Wilrycx (Open Vld) informeerde bij federaal landbouwminister Denis Ducarme naar een oplossing. Uit diens antwoord blijkt dat de sector zelf wat onderneemt om via een solidariteitsmechanisme het verloren melkgeld te compenseren. De haalbaarheid van het vergoeden van dieren wordt nog onderzocht.

Botulisme is een dierziekte die wordt veroorzaakt door toxines afkomstig van de bacterie clostridium botulinum. Door een besmet kadaver dat in het voeder van de koeien terechtkwam, werd een rundveebedrijf in Wuustwezel eind vorig jaar zwaar getroffen. Op enkele dagen tijd crepeerden 200 runderen. Vervolgens kreeg de rundveehouder te horen dat hij het verlies alleen zou moeten dragen omdat het Sanitair Fonds dat gespijsd wordt met bijdragen van alle veehouders geen schadevergoeding voor botulisme voorziet.

Daarmee was de financiële ramp compleet voor de betrokken veehouder. In de rundveehouderij groeide de ongerustheid want dit drama kan elke rundveehouder overkomen. Door het gebruik van mengvoederwagens vergroot bovendien het risico dat de toxines afkomstig van één kadaver in de graskuil verspreid geraken in het dagrantsoen voor alle koeien. Federaal volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx (Open Vld) vraagt zich af of het Sanitair Fonds in een aanvullende schaderegeling voor zulke uitzonderlijke calamiteiten kan voorzien. Indien niet, had hij graag van federaal landbouwminister Denis Ducarme vernomen welke alternatieve oplossingen wel mogelijk zijn.

In zijn antwoord gaat minister Ducarme uitgebreid in op het probleem dat de Europese Commissie ziet bij het vergoeden van de vernietigde melk via het Sanitair Fonds. Via de zogenaamde ‘de-minimisregeling’ voor in omvang beperkte overheidssteun die door de EU niet als marktverstorend wordt aanzien, kon er in het verleden toch vergoed worden. Gezien de beperkingen die daaraan kleven, kwam de zuivelsector zelf met het voorstel om het verlies van melkgeld buiten het Sanitair Fonds om te regelen. Dat zou dan moeten gebeuren binnen de nog op te richten brancheorganisatie. Zo valt de botulismevergoeding buiten de Europese staatssteunregeling.

In afwachting van de oprichting van de brancheorganisatie zal de inning van de solidariteitsbijdrage dit jaar verlopen via de zuivelverwerkers die lid zijn van de Belgische Confederatie Zuivel (BCZ). Het kleine bedrag dat van het melkgeld afgehouden wordt, kan later in de vorm van een botulismevergoeding voorkomen dat een melkveebedrijf overkop gaat wanneer het noodlot toeslaat. Het gaat hier enkel over een vergoeding voor de melk terwijl het verlies van dieren een nog groter kapitaal vertegenwoordigt. De haalbaarheid van een solidaire vergoeding voor deze schade wordt momenteel onderzocht.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via