nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.12.2018 Zundertse telers volwaardig lid Coöperatie Hoogstraten

De Nederlandse tuinders die hun oogst op de markt brengen via Coöperatie Hoogstraten worden volwaardig lid van de veiling. Afgelopen najaar zijn er onderhandelingen gevoerd tussen CLTV Zundert en Coöperatie Hoogstraten over een collectieve overgang van 46 telers. Alle aardbeientelers, ook degene van wie het lidmaatschap bij CLTV Zundert in 2019 doorliep, vonden dat een goed idee. Het geeft hen uitzicht op deelname aan voor telers interessante projecten die met Europese (GMO-)middelen gefinancierd worden. In Nederland verliest de GMO aan belangstelling na een grote terugvordering bij een telersvereniging, en het strakke keurslijf dat de overheid de sector sindsdien aanmeet.

Na vergeefse pogingen om bij de Nederlandse overheid een werkbaar en lonend plan operationeel plan in te dienen voor GMO-subsidies hebben de tuinders van CLTV Zundert hun conclusies getrokken. Ze stappen collectief over naar Coöperatie Hoogstraten, dat hun aardbeien in het kader van een verregaande Vlaams-Nederlandse samenwerking reeds verhandelde. De overstap is ingegeven door de moeilijkheden die de telersverenigingen in Nederland ervaren bij het aanvragen van Europese subsidies uit de gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groenten en fruit.

Het is in Nederland voor telersverenigingen geen evidentie om groen licht te krijgen van de overheid voor een GMO-dossier. In het verleden zijn er door de coöperatie FresQ fouten gemaakt die resulteerden in het verlies van diens erkenning als producentenorganisatie. Daardoor had FresQ geen recht op GMO-gelden en diende het 48 miljoen euro terug te betalen. Vorig jaar ging FresQ in beroep, maar de terugvordering bleef overeind. De Europese Commissie legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de lidstaat, wat verklaart waarom de Nederlandse overheid elke aanvraag sindsdien onder het vergrootglas legt.

De leden-tuinders van CLTV Zundert dreigden in eigen land GMO-subsidies te mislopen zodat ze de banden met Coöperatie Hoogstraten nu nog wat nauwer aanhalen door rechtstreeks lid te worden. In november zijn de onderhandelingen hierover afgerond en hebben de Nederlandse telers zich unaniem achter het voorstel van hun bestuur geschaard. CLTV Zundert leverde zijn GMO-erkenning in, maar de coöperatie houdt niet op te bestaan. De Nederlandse aardbeien zullen nog altijd in Zundert verzameld en gekeurd worden, alvorens ze per vrachtwagen richting Hoogstraten gaan. CLTV Zundert zal voor die diensten vergoed worden. Daarnaast zal CLTV aanvullende taken voor haar ‘service-leden’ uitvoeren, waaronder het koelen van aardbeienplanten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via