nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2017 Europa voert strijd tegen antimicrobiële resistentie op

Op de dag dat AMCRA aankondigde dat het gebruik van antibiotica bij dieren in ons land met 4,8 procent is gedaald, lanceerde ook de Europese Commissie een nieuw actieplan tegen antimicrobiële resistentie. Het plan bestaat uit ruim 75 maatregelen op basis van drie pijlers: het moet van de EU een voorloper maken inzake de strijd tegen resistentie, het moet onderzoek, ontwikkeling en innovatie stimuleren, en het moet de internationale agenda sterker bepalen. 

De strijd tegen antimicrobiële resistentie wordt op verschillende niveaus opgevoerd. Vorige week kondigde AMCRA positieve tussentijdse resultaten aan, en ook op Europees niveau beweegt er wat. De Europese Commissie noemt antimicrobiële resistentie (AMR) een “groeiende bedreiging” die jaarlijks verantwoordelijk is voor 25.000 doden en 1,5 miljard euro schade in de EU. In navolging van het eerste Europese AMR-plan, dat liep van 2011 tot 2016, wordt nu een nieuw actieplan gelanceerd. Het plan omvat richtsnoeren ter bevordering van verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen bij mensen en is gericht tot alle betrokken partijen - artsen, verpleegkundigen, apothekers, administratief personeel van ziekenhuizen, enzovoort. Bedoeling is dat de aanbevelingen een aanvulling vormen op de nationale regelgeving.

Het plan omvat een lange lijst maatregelen die gebaseerd zijn op drie belangrijke pijlers. In de eerste plaats moet het plan van de EU een regio met “beste praktijken” maken. Lidstaten zullen sterker ondersteund worden bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun nationale “één gezondheid”-actieplannen inzake AMR. Ten tweede wil de Commissie onderzoek en innovatie bevorderen en stimuleren, met als doel zo veel mogelijk waardevolle input te genereren voor wetenschappelijk gefundeerd beleid. De Commissie wil als partner met de lidstaten en het bedrijfsleven, inclusief kmo’s, samenwerken om AMR in bacteriën, fungi en parasieten te bestrijden.

Ten derde wil de Commissie de internationale agenda meer vormgeven. Europa wil meer betrokken zijn en nauwer samenwerken met multilaterale organisaties en zal de samenwerking met de zwaarst getroffen ontwikkelingslanden intensiveren. Als een van de grootste markten voor landbouwproducten kan de EU een grote rol spelen door haar normen en maatregelen voor de aanpak van AMR bij haar handelspartners uit te dragen, zo klinkt het. Op onderzoeksgebied zal de EU voortbouwen op haar succesvolle grootschalige internationale initiatieven, zoals het Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden, en verder werken aan de ontwikkeling van een sterker en onderling verbonden AMR-onderzoeksgebied met mondiale reikwijdte.

"Antimicrobiële resistentie vormt wereldwijd een toenemende dreiging, en als we nu niet vastberaden optreden, kan die tegen 2050 meer sterfgevallen dan kanker veroorzaken”, zo duidt Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, de urgentie van de problematiek. “De ambitieuze agenda die ik voorstel is gericht op maatregelen op belangrijke terreinen met de hoogste toegevoegde waarde voor EU-landen. Door verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen bij mens en dier te bevorderen, het toezicht te consolideren, gegevens beter te verzamelen en onderzoek te stimuleren, wil ik van de EU een regio met beste praktijken maken die de wereldwijde agenda inzake AMR in onze steeds sterker verbonden wereld kan bepalen.”

Meer info: Europese Commissie

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via