nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2017 Kringloopspecialist Vlaco viert 25-jarig bestaan

Vlaco, de belangenbehartiger van de biologische kringloop in Vlaanderen, vierde dinsdag zijn 25-jarig bestaan met een symposium. “In Vlaanderen kiezen we voor een duurzaam kringloopmodel waarbij gescheiden inzameling, compostering, vergisting en gebruik van compost en digestaat centraal staan. Meer halen uit de biologische kringloop dus, en daarmee hebben we ook de interesse van Europa gewekt”, zegt Vlaco-coördinator Kristel Vandenbroek. Vandaag doet 52 procent van de Vlamingen aan thuiscomposteren. Het gebruik van compost in de landbouw wordt dit jaar extra gepromoot naar aanleiding van 20 jaar compostproef in Boutersem.

Het redden van restjes, resultaten van compost- en digestaatproeven en de positieve impact van compostering en vergisting op ons klimaat, het zijn slechts enkele voorbeelden van workshops die het programma van het Vlaco-symposium vulden. Het onderwerp luidde ‘De biologische kringloop, fundament van de circulaire economie’, waarmee Vlaco de focus legde op zijn kernboodschap: meer halen uit de biologische kringloop. In dit promotiefilmpje ter viering van het 25-jarig bestaan van de vvzw zet Vlaco-voorzitter Rudy Meeus in de verf dat kringloopdenken onmisbaar is en kan bijdragen aan een groenere toekomst in Vlaanderen.

Vlaanderen hoort in Europa reeds bij de beste leerlingen van de klas op vlak van recyclage en afvalverwerking. Wij recycleren 70 procent van ons huishoudelijk afval. In de rest van Europa is dat de doelstelling richting 2030. Bij alle huishoudens in Vlaanderen wordt het groenafval selectief ingezameld, bij 4,3 miljoen inwoners het gft-afval. In de jaren ’90 zorgde Vlaco er voor dat de meeste gezinnen een compostvat in hun tuin plaatsten. Ook het houden van kippen in de tuin werd en wordt aangemoedigd. Verder draagt Vlaco zijn steentje bij aan de strijd tegen voedselverlies.

“De uitdaging is groot, maar de ambities zijn nog groter”, zegt coördinator van Vlaco Kristel Vandenbroek over het vieren van 25-jaar biologische kringloop. “De compostering en vergisting in Vlaanderen hebben vandaag een potentieel om 1 miljoen ton CO2-equivalenten te besparen. Dat komt overeen met de uitstoot van 660.000 auto’s per jaar. Bovendien zet een Vlaamse biogasinstallatie jaarlijks gemiddeld 45.000 organisch-biologische afvalstromen om tot diverse kwaliteitsvolle meststoffen en bodemverbeteraars maar ook 40 GWh groene energie. Dat is het equivalent van de energieconsumptie van meer dan 1.600 gezinnen. In de klimaatdiscussie of in het kader van de burgemeester-convenanten speelt onze sector dus geen onbelangrijke rol.”

Vlaco, of voluit Vlaamse Compostorganisatie, verenigt zowel overheden (OVAM en de afvalintercommunales) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. De vzw levert hiervoor keuringsattesten af. Vlaco ondersteunt ook onderzoek waarin de bodemverbeterende waarde van compost wordt aangetoond, zoals de langdurige compostproef in Boutersem die er 20 jaar geleden kwam op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. Deze proef toont aan dat er zonder opbrengstverlies een deel van de minerale bemesting vervangen kan worden door compost. Bovendien verhoogt langdurig toepassen van compost de bodemkwaliteit, wat zich onder meer uit door een betere infiltratiecapaciteit en meer regenwormen in de bodem. VILT besteedde eerder dit jaar uitgebreid aandacht aan de compostproef. De artikels over compost kan je hier herlezen.

De expertise die men de afgelopen 25 jaar opbouwde bij Vlaco, is uniek in Europa en zorgt ervoor dat de Mechelse organisatie aan de internationale top staat op het vlak van het recycleren van organisch-biologisch afval. Dat recycleren is volgens voorzitter Rudy Meeus ook de belangrijkste taak van Vlaco. “Het komt erop neer dat we helpen om de biologische kringloop te sluiten. Hetzij op een professionele manier of gewoon thuis in je tuin. We proberen kwaliteitsvolle compost te produceren die mensen op een correcte manier kunnen hergebruiken.”

Voorzitter Meeus vindt dat het spectrum waarbinnen Vlaco zich beweegt groter is geworden. “We focussen ons niet alleen meer op het composteren van afval, maar ook op het voorkomen van dat afval. Naar de toekomst toe willen we de blik nog verruimen. We zien dat ook Europa nu het idee van de organisch-biologische kringloop en de circulaire economie omarmt. Dat nieuwe Europese kader zal voor ons ook nieuwe afzetmarkten creëren.”

Bron: eigen verslaggeving / Gazet van Antwerpen

Beeld: Ecowerf

Volg VILT ook via