nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.11.2017 Landelijke Gilden zet 'warme tuinen' in de kijker

Van een volkstuin heb je ongetwijfeld al gehoord, maar wist je dat er ook ‘warme tuinen’ bestaan? Buiten, het ledenblad van Landelijke Gilden, besteedt aandacht aan landbouwers die een extra maatschappelijke rol naast hun bedrijf opnemen en kwam uit bij het tuinbouwbedrijf van de familie Vercammen. Daar ontvangen Evi Van Camp en haar man Matthias jongeren uit de jeugdzorg. “Buiten de muren van de instelling kunnen de gasten tuinieren. Ze komen buiten, zien het resultaat van hun werk groeien en kunnen zelf oogsten”, vertelt Evi. Een warme tuin is dus meer dan een knusse volkstuin, en komt tot stand mede dankzij vrijwilligers van lokale landelijke gilden.

Evi en haar man Matthias combineerden groenteteelt al met een verbredingsactiviteit als zorgboerderij toen het idee groeide om samen met vrijwilligers van de lokale landelijke gilde een ‘warme tuin’ aan te leggen voor de jongeren van Jeugdzorg Ter Elst. Dat is een observatie- en behandelingscentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met gedrags-, sociale en/of emotionele moeilijkheden. “Er werd bewust voor gekozen om de moestuin op de boerderij aan te leggen, en niet binnen de muren van Ter Elst”, vertelt Evi in het magazine Buiten. In de tuin staat niet zozeer de zorgcontext centraal, maar wel het samen bezig zijn met het telen van groenten, kruiden en bloemen.

Op het tuinbouwbedrijf van Evi en haar man werd in 2014 tien jaar Steunpunt Groene Zorg gevierd. De locatie sprak voor zich als je weet dat Evi toen tweemaal per week cliënten van een zorginstelling opving, zeven personen in totaal, terwijl er op de meeste zorgboerderijen maar één hulpbehoevende persoon komt. Ook de warme tuin geeft Evi veel voldoening: “Je ziet die jongeren hier openbloeien en trots zijn. Je brengt hen natuurlijk ook iets bij over onze sector en ze leren bepaalde groenten kennen. Uiteindelijk verrijkt de warme tuin niet alleen onze kijk, maar zeker ook die van hen. Ze merken hoe een tuinbouwbedrijf werkt.”

De landbouwster staat niet alleen in voor de warme tuin, maar krijgt hulp van vrijwilligers van de lokale landelijke gilde. Een blik op de website van de plattelandsbeweging leert dat er in verschillende begeleidings- en woonzorgcentra op een warme manier getuinierd wordt, van in Ardooie tot in Balen en Hoogstraten. Leden van Landelijke Gilde die hun steentje willen bijdragen aan een tuin in een plaatselijke zorgvoorziening kunnen aankloppen bij consulent Karen Verplancke, voormalig Schoonste Boerin.

Wie tijd en groene vingers heeft, kan de drijvende kracht worden achter een moestuin maar engagement bestaat er in verschillende vormen en gradaties. “Er hoeft niet noodzakelijk veel tijd in te kruipen”, benadrukt Verplancke. “Hulp is ook welkom van vrijwilligers die hun netwerk willen aanspreken of op een andere manier mee zoeken naar bruikbare tuinspullen of naar iemand van buiten de zorginstelling die zich over het tuintje ontfermt.” Vanuit de zorginstellingen is er veel vraag naar meer contact met de ‘buitenwereld’, en wanneer dat contact de vorm aanneemt van samen tuinieren dan is dat een leuk extraatje.

Bron: Buiten / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via