nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.09.2017 Lentenachtvorst en droogte zijn erkend als landbouwramp

Zowel de late lentenachtvorst in april als de aanhoudende droogte van april tot juni zijn door de Vlaamse regering als landbouwramp erkend. Het KMI bevestigde het uitzonderlijk karakter van beide weersfenomenen, en aan de schadedrempels was voldaan. Het 'rampgebied' wordt opengetrokken naar gans Vlaanderen zodat elke boer of tuinder die schade leed aangifte kan doen mits het oorzakelijk verband vaststaat. De budgettaire weerslag op de Vlaamse begroting wordt op 60 miljoen euro geraamd.

Dit jaar kenden we in Vlaanderen achtereenvolgens nachtvorst eind april, en een aanhoudende droogte van april tot juni. Beide weersextremen veroorzaakten grote schade aan landbouwgewassen. Het KMI erkende dat het om uitzonderlijke weersfenomenen gaat in de zin dat ze niet vaker dan eens om de 20 jaar voorkomen. De vorstschade van april trof vooral fruit- en siertelers, omdat de velden in volle bloei stonden na een zachte winter. De oogst van verschillende fruitsoorten zal dit jaar ver beneden het normale peil liggen. Kort voor de pluk werd de appeloogst 68 procent kleiner geraamd dan vorig jaar, en de perenoogst 7 procent kleiner.

De droogteschade van april tot juni trof vooral de akkerbouw en groenteteelt. Door het langdurig karakter van de droogte en de beperking van het watergebruik in die periode, verdorden teelten of liepen zij een onherstelbare groeiachterstand op. In mei en juli heeft minister van Landbouw Joke Schauvliege de procedure voor tussenkomst van het Vlaams Landbouwrampenfonds opgestart. Maandag heeft de Vlaamse regering de gevolgen van beide weersfenomenen erkend als landbouwramp, zodat de landbouwers een deel van hun oogstverlies kunnen recupereren via het fonds.

Schadegevallen in gans Vlaanderen zijn vergoedbaar, dus niet enkel in de gemeenten waar het KMI de vorst of droogte als uitzonderlijk bestempelde. Daarover was bezorgdheid gerezen omdat op het grondgebied van sommige niet door het KMI aangeduide gemeenten toch grote schade geleden werd. Onder meer voor de fruittelers in Herk-de-Stad is het opentrekken van het 'rampgebied' goed nieuws. Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) had hun penibele situatie vorige week nog onder de aandacht gebracht. Haar partijgenote uit het Europees Parlement Hilde Vautmans hoopt dat de regering het nodige doet om de schadedossiers snel te behandelen. "Alleen al in Sint-Truiden zijn er 184 schadevaststellingen bij landbouwers en fruittelers. De schade door vorst in mijn gemeente wordt geraamd op 1,79 miljoen euro."

Voor de tegemoetkoming wegens vorstschade komen fruitteelt, sierteelt, notenteelt, boomkwekerij en wijnbouw in aanmerking. Droogteschade werd erkend in groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek. Enkel geregistreerde landbouwondernemingen kunnen een dossier indienen en per schadelijder bedraagt het plafond van schadeloosstelling maximaal 114.700 euro. De budgettaire weerslag van de erkenning raamt minister Schauvliege op 60 miljoen euro, gespreid over 2018 en 2019. “Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers”, zegt de minister, “zodat de betalingen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.”

Boerenbond reageert tevreden. Voorzitter Sonja De Becker: “De erkenning tot landbouwramp van de droogte en de vorst is een signaal van de Vlaamse regering dat ze erkent dat de land- en tuinbouw een economische sector is die de productieomstandigheden niet volledig onder controle kan hebben.” Nu de vorst en de droogte als landbouwramp erkend zijn, is het wachten op de publicatie van de Besluiten van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad. Vanaf de datum van publicatie geldt een periode van drie maanden waarbinnen de dossiers voor aanvraag van een schadevergoeding moeten ingediend worden bij de provinciale buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: AVBS

Volg VILT ook via