nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.01.2018 "Verlenging overgangsperiode zinkoxide noodzakelijk"

Verleng de overgangsperiode voor zinkoxide. Dat stelt Francesco Vanderjeugd, lid van de Landbouwcommissie in het Vlaams Parlement, voor. “Op die manier kan er rekening gehouden worden met het opgebruiken van de bestaande voorraden en krijgt de sector de gelegenheid om bijkomende maatregelen te nemen om het wegvallen van zinkoxide op te vangen”, aldus Vanderjeugd. Normaal vervalt de vergunning van de gemedicineerde zinkpremix in september 2019. 

Toen in ons land het plan werd opgevat om het antibioticagebruik onder leiding van het kenniscentrum voor antibioticagebruik- en resistentie (AMCRA) drastisch terug te dringen, was het mede dankzij het gebruik van zinkoxide dat de afgelopen jaren significante dalingen werden gerealiseerd. Zinkoxide heeft echter andere nadelen voor mens en milieu, en dus besliste de EU dat lidstaten het gebruik ervan moeten verbieden. In ons land werd afgesproken om dat tegen september volgend jaar te doen, maar Vlaams parlementslid Francesco Vanderjeugd pleit nu voor een verlenging van de overgangsperiode.

“Ik heb steeds mee geijverd voor de reductie van antibioticagebruik in de veehouderij”, aldus Vanderjeugd. “De laatste jaren zijn ook al grote stappen gezet om een antibioticareductie te realiseren. Die afname werd mede mogelijk gemaakt door het gebruik van zinkoxide toe te laten. Op vandaag roep ik de bevoegde ministers op om de door de sector gevraagde overgangsperiode na het verlopen van die vergunning toe te staan.”

“De veevoedersector heeft met de federale overheid een zinkconvenant afgesloten waarbij het engagement is aangegaan om het zinkgehalte in de mestvarkensvoeders te laten dalen onder de wettelijke norm ter compensatie van het zinkgebruik in de gemedicineerde speenvoeders”, gaat Vanderjeugd verder. “Zo is er geen milieueffect ten gevolge van de inzet van zinkoxide. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat de afname van het gebruik van antibiotica in de veeteelt onverminderd verder gezet moet worden zodat de doelstellingen die door AMCRA werden bepaald haalbaar worden.”

“Normaal vervalt de vergunning van de gemedicineerde zinkpremix in september van 2019”, besluit Vanderjeugd. “De federatie van de Belgische veevoederindustrie roept de federale overheid op tot een overgangsperiode waarin de stocks aan zinkoxide kunnen weggewerkt worden. Ik ondersteun die vraag van de sector en roep de bevoegde federale ministers op om de deadline voor het toegestane gebruik van zinkoxide te verschuiven in de tijd. Zo kan er meer rekening gehouden worden met het opgebruiken van die bestaande voorraden en zo kan de sector de gelegenheid krijgen om bijkomende maatregelen te nemen om het wegvallen van zinkoxide op te vangen.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via