nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.10.2017 Wetsvoorstel Groen wil jachtrecht hervormen

Oppositiepartij Groen heeft een wetsvoorstel klaar over een wijziging van het jachtrecht. Wie nu een perceel wil laten schrappen uit een jachtplan, moet een administratieve procedure opstarten bij de arrondissementscommissaris. Groen wil af van die omgekeerde bewijslast en stelt voor dat enkel wie een schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar nog mag jagen op andermans grond. “We willen hiermee geen ethische discussie opzetten over de jacht, maar wel rechtszekerheid creëren voor landeigenaars en jagers”, luidt het.

Wie vandaag wil jagen moet beschikken over een aaneensluitend gebied van 40 hectare waarop hij of zij het jachtrecht heeft, het zogenaamde jachtplan. Dat jachtrecht hangt samen met het eigendomsrecht van de percelen, maar is ook overdraagbaar, bijvoorbeeld via een historische mondelinge overeenkomst. Maar toen in juli de goedgekeurde Vlaamse jachtplannen online werden gezet, bleek dat heel wat tuinen, bedrijven, scholen, begraafplaatsen, enz. waren opgenomen in zo’n jachtplan.

“Veel jachtplannen gaan nog uit van een ongerept platteland en houden geen rekening met de ontwikkeling van bedrijventerreinen of verkavelingen. De haast middeleeuwse regeling van de jachtplannen met mondelinge afspraken blijkt in het versnipperde Vlaanderen anno 2017 niet langer werkbaar”, zegt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen en auteur van het nieuwe wetsvoorstel. Hij vindt niet dat het aan een eigenaar is om via een administratieve procedure zijn perceel te laten schrappen uit een jachtplan.

De bewijslast moet volgens Groen omgekeerd worden: jagers moeten bewijzen dat ze het jachtrecht bezitten op bepaalde gronden vooraleer ze die kunnen laten opnemen in hun jachtplan. De partij wil met haar voorstel bewust geen ethische discussie over jacht opstarten. “We vinden het niet meer dan normaal dat een zakelijke transactie, zoals het doorgeven van het jachtrecht, schriftelijk geregeld wordt”, argumenteert Caron.

Volgens hem is een nieuwe regeling ook in het belang van de jagers. Recent werd immers nog een jager veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij een perceel ten onrechte had ingekleurd. “Schriftelijke overeenkomsten moeten fouten uit onwetendheid vermijden. Daarom leggen we ook extra verantwoordelijkheden bij de eigenaars die hun jachtrecht doorgeven. Bij verkoop van het perceel zullen zij nu duidelijk moeten communiceren naar de jager, zodat er een overeenkomst kan afgesloten worden met de nieuwe eigenaar”, stelt de partij nog. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via