nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.01.2020 51 gebieden krijgen erkenning als natuurreservaat

Eind vorig jaar heeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) 682,5 hectare natuur, of een equivalent van ruim duizend voetbalvelden, erkend als extra natuurgebied die onder effectief natuurbeheer komt. Daarmee telt Vlaanderen voor het eerst meer dan 21.000 hectare erkend natuurreservaat.
De 51 gebieden komen onder het beheer van Natuurpunt, Limburgs Landschap, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, en Durme. Zij ontvangen door de erkenningen vanaf dit jaar jaarlijks beheersubsidies. “Op dit moment beheren talloze verenigingen samen al meer dan het dubbele in oppervlakte natuurreservaat dan de Vlaamse overheid zelf”, zegt Demir. “Door de erkenning komen zij jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van de gebieden verder te verhogen.”
 
Het kan gaan om verlaten akkers die omgevormd worden naar soortenrijk grasland of bos, maar evengoed om een bestaand bos dat nu een meer natuurgericht beheer krijgt. “Voor elk erkend reservaat moet ook een toegankelijkheidsplan opgemaakt worden, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten. Een win-win dus voor mens én natuur”, aldus de minister. De erkenning zorgt er ook voor dat er streefdoelen vastgelegd kunnen worden op vlak van bijvoorbeeld biodiversiteit.
 
Vlaanderen telt nu exact 21.546 hectare erkende natuur. In 2012 stond de teller nog op 15.000 hectare. De Vlaamse regering zette toen een inhaalbeweging in, maar sommige dossiers bleven de afgelopen jaren toch op tafel liggen. Die achterstand zou nu volledig weggewerkt zijn.
 
Natuurpunt is tevreden met deze beslissing. “Met deze inhaalbeweging kunnen natuurverenigingen een broodnodige boost geven aan de tanende natuurkwaliteit van ons landschap”, klinkt het. “Maar tegelijk moeten nog moeizame hordes genomen worden die een gezonde natuur in de weg staan.” Zonder systemische oplossingen voor onze slechte waterkwaliteit, stikstofproblematiek en klimaatverstoring wordt het volgens Natuurpunt onmogelijk om onze natuur opnieuw in goede staat te krijgen.
 
Dat onze natuur er slecht aan toe is, bleek ook uit het rapport dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) eind december heeft gepubliceerd.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via