nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.12.2015 85 nieuwe windturbines in Vlaanderen

In 2015 zijn er in Vlaanderen 85 nieuwe windturbines geïnstalleerd, die samen goed zijn voor 205,4 MW. Daarmee groeide het totaal geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen aan tot 808,4 MW, tegen 603 MW eind 2014. De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) zet daar wel een kanttekening bij omdat de groei "een vertekend beeld geeft van de evoluties in de sector". Hij blijkt bijna uitsluitend toe te wijzen aan oudere projecten.

In 2015 werden vooral nieuwe turbines gebouwd in de provincie Limburg (28) en de Oost-Vlaamse havengebieden (31). De aangroei was volgens VWEA eerder beperkt in West-Vlaanderen (9 windturbines) en Antwerpen (10), gezien het potentieel daar. In Vlaams-Brabant kwamen er zeven windturbines bij. Dat is iets beter dan de vorige jaren. "Een groot deel van de provincie blijft gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart", aldus VWEA.

Het hoge aantal nieuwe windturbines is bij de sectorfederatie geen aanleiding tot euforie. "Bij navraag blijkt dat de vergunningen van de in 2015 gerealiseerde windturbines in Vlaanderen drie tot vijf jaar oud zijn", licht VWEA-directeur Bart Bode op Radio 1 toe. Volgens de VWEA toont dit aan dat de doorlooptijd van windenergieprojecten "nog steeds heel lang is en dat de beoogde versnelling in het beleid voorlopig achterwege blijft". De vergunning van windmolens is een hindernissenparcours hoewel de Vlaming positief staat tegenover windenergie.

VWEA stelt dat de overheden geen rechtszekerheid bieden en dat nieuwe voorwaarden en monitoring worden opgelegd. De windenergiesector vraagt de Vlaamse regering dan ook snel werk te maken van een snel, eenvoudig en duidelijk vergunningenbeleid en "er voor te zorgen dat de voorwaarden voor nieuwe projecten economisch voldoende rendabel blijven". De Vlaamse regering moet daarnaast ambitieuzer zijn in de klimaat- en energiedoelstellingen. "De verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen is de beste garantie voor het halen van deze doelen", aldus nog Bode.

Bron: Belga / Radio 1

Volg VILT ook via