nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.09.2012 Elia tekent akkoord met de landbouworganisaties

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, heeft een protocolakkoord met Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture ondertekend betreffende de aanleg en het onderhoud van hoogspanningsinstallaties op landbouwgronden. Een transparant onderhandelingskader en correcte vergoedingsregels werden afgesproken.

Het nieuwe akkoord tussen Elia en de landbouworganisaties heeft zowel betrekking op de inplanting van nieuwe boven- en ondergrondse hoogspanningsinstallaties als op de werfschade die het gevolg is van de aanleg van nieuwe installaties of het onderhoud van bestaande installaties. De afspraken in onderling overleg moeten een goede verstandhouding toelaten met de landbouwers over wiens percelen het hoogspanningsnet loopt.

Zowel permanente inname van landbouwgrond als de vergoeding van schade door tijdelijke werken is nu geregeld. De afsluiting van dit protocolakkoord moet bijdragen tot de succesvolle realisatie van de talrijke nieuwe netversterkingen die vaak door landbouwgebied gaan. Deze projecten kaderen in de verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnet ter ondersteuning van het energie- en klimaatbeleid op regionaal, federaal en Europees vlak.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via