nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.03.2017 ABS springt op de kar van decentrale energieproductie

Het Algemeen Boerensyndicaat bevraagt zijn leden over hun energieverbruik, de (hernieuwbare) energie die ze zelf produceren en de investeringen die ze deden of nog gaan doen in energiebesparing. “Op het vlak van rationeel energiegebruik en de productie van hernieuwbare energie kan er in de landbouwsector nog ongelooflijk veel winst geboekt worden”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Hij wijst erop dat de Vlaamse regering onder impuls van minister van Energie Bart Tommelein bezig is met een beleidsbijsturing om gedecentraliseerde energieproductie maximaal mogelijk te maken.
De energiefactuur, meer reden heeft een landbouwer in principe niet nodig om oog te hebben voor een rationeel energieverbruik en alternatieve vormen van energieproductie. Tegen 2020 zou België 13 procent van zijn totale energieverbruik uit hernieuwbare energie moeten halen. De uitstoot van broeikasgassen door energieproductie moet immers nog verder dalen. “Wij zijn en blijven er van overtuigd dat de land- en tuinbouw meer dan zijn steentje kan bijdragen”, zegt Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat.
 
In zijn voorwoord in ledenblad Drietand somt hij op wat er vandaag reeds beweegt op vlak van energie in de sector: “Er zijn heel wat warmtekrachtkoppelings­installaties in gebruik op glastuinbouwbedrijven. De productie van groene stroom via co-vergisting van energiegewassen, dierlijke mest en andere reststromen is een feit. De installatie van kleinschalige vergisters op melkveebedrijven is volop bezig. De daken van talloze stallen en loodsen zijn reeds bedekt met zonnepanelen, maar er zijn er ook nog veel onbenut. Daarnaast is er heel wat potentieel voor het opwekken van windenergie. En de sector heeft ook een rol te spelen in de productie en het gebruik van energie uit biomassa.”
 
Vandamme constateert dat de Vlaamse regering volop bezig is het beleid bij te sturen om gedecentraliseerde energieproductie maximaal mogelijk te maken. Minister Tommelein heeft al meermaals laten verstaan dat decentrale energieproductie een speerpunt is voor de Vlaamse regering, en een stabiel en gunstig investeringsklimaat daarvoor prioritair is. Bedrijven dienen zo veel mogelijk zelf in hun energiebehoefte te voorzien, en het resterende delen met omwonenden.
 
“De overheid ondersteunt ook investeringen in energiebesparende technologie en het gebruik van her­nieuwbare energietoepassingen. Voor land- en tuinbouw gebeurt dit via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)”, aldus Vandamme. “Ook op Europees niveau staat energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie  hoog op de agenda. Ook daar lopen projecten waar land- en tuinbouwers aan de bak kunnen komen voor financiële tussenkomsten wanneer iets gedaan wordt in het kader van energiebesparing of -productie.”
 
Om met de steun van Europa nog meer ‘energiewinst’ te boeken op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven organiseert ABS een leden-enquête om zicht te krijgen op recente investeringen op vlak van energie, en de plannen waar landbouwers mee rondlopen voor de korte termijn. “Wij willen helpen de intenties van landbouwers waar te maken”, klinkt het. “Wie bijvoorbeeld tien jaar geleden zonnepanelen plaatste of een warmtewisselaar op zijn melkleiding, weet waarover we praten. Die investeringen zijn intussen dubbel en dik terug verdiend door een lagere energiefactuur.”

Bron: Drietand / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via