nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2019 Burgerinitiatief Red de bijen ontvankelijk verklaard

De Europese Commissie heeft woensdag het licht op groen gezet voor een burgerinitiatief dat aandringt op wetgeving om de bijen te redden. Als de organisatoren binnen het bestek van een jaar meer dan één miljoen steunbetuigingen kunnen sprokkelen, moet de Commissie het verzoek inwilligen of motiveren waarom ze dat toch niet wil doen. De initiatiefnemers mikken hoger dan alleen de bescherming van de bij. Ze willen dat bescherming van de biodiversiteit een overkoepelende doelstelling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt. Ze breken een lans voor een landbouw die drastisch minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en meer ruimte laat voor een divers landschap in het algemeen en natuur in het bijzonder.

Het burgerinitiatief ‘Red de bijen!’ vraagt dat de Europese Commissie werk maakt van wetgeving om de habitats voor insecten te verbeteren. Dat moet onder meer gebeuren door van de bevordering van biodiversiteit een verplichte overkoepelende doelstelling van het landbouwbeleid te maken en het gebruik van pesticiden drastisch te beteugelen.

Via zo’n burgerinitiatief kunnen Europese burgers mee de politieke agenda bepalen. Als de organisatoren in één jaar tijd één miljoen mensen uit ten minste zeven lidstaten achter hun eis kunnen scharen, moet de Commissie binnen drie maanden officieel reageren. Ze kan dan wetgeving voorstellen, of motiveren waarom ze dat niet doet.

Overigens is de impact van gewasbeschermingsmiddelen op bijen al jaren een thema op Europees niveau. Zes jaar geleden publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA richtsnoeren die beschrijven hoe chemische stoffen daarop getest moeten worden. Op basis daarvan besloten de lidstaten vorig jaar met een nipte meerderheid om het gebruik van drie van de schadelijkste neonicotinoïden in open lucht te verbieden. Van dat Europese verbod werd nadien wel weer afgeweken. Ook is de EFSA-richtsnoer nog altijd niet officieel goedgekeurd door de lidstaten.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Joel De Coster

Volg VILT ook via