nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2018 Groene Kring start met begeleiding buitenlandse stage

Groene Kring start dit voorjaar met het begeleiden van jongeren die stage willen lopen op een landbouwbedrijf in het buitenland. De organisatie wil meer jongeren de stap laten zetten om internationale ervaring op te doen en wil samen met de stagiair streven naar een optimale kwaliteit van de stage. Studenten en jonge boeren die interesse hebben, kunnen zich nu al aanmelden voor de eerste oriënterende gesprekken, daarna kan de begeleiding starten. In juni kunnen de eerste stagiairs vertrekken. “Als organisatie geloven we sterk in de ontplooiingskansen en nieuwe inzichten die bij een buitenlandse praktijkervaring horen”, zegt voorzitter Giel Boey.

De vereniging voor jonge land- en tuinbouwers breidt zijn aanbod binnen de pijler opleiding uit. Studenten en jonge starters in land- en tuinbouw worden door Groene Kring warm gemaakt voor een buitenlandse stage. Daar hoort begeleiding op maat bij want er komt best wel wat bij kijken: een stagebedrijf vinden en kiezen, een stagecontract opmaken, de bijbehorende administratie op orde brengen en een beurs aanvragen. “We geloven dat de kwaliteit van de stage van groot belang is om er ten volle de vruchten van te plukken”, zegt Giel Boey, voorzitter van Groene Kring.

De vereniging voorziet een voordeeltarief voor de eerste vijf stagiairs van 2018, die de pioniers in het project zullen zijn. Daarnaast wil Groene Kring de deelnemers ook ondersteunen om hun ervaring tijdens en na de stage te delen met collega’s. De stagiairs zullen namelijk de beste ambassadeurs van het belang van een buitenlandse stage zijn. Groene Kring vond bovendien gesprekspartners in een aantal scholen en in CEJA, de Europese koepel voor jonge boeren.

Het project wordt ook ondersteund door het Departement Landbouw en Visserij. Minister Joke Schauvliege schreef in haar beleidsnota dat een buitenlandse stage voor jongeren belangrijk is. “Een grotere instroom van jonge landbouwers is een absolute noodzaak voor de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Internationale stages zijn voor deze jonge bedrijfsleiders een interessante manier om hun inzichten te verbreden en verdiepen. Ik steun dan ook met veel plezier Groene Kring in hun werking”, aldus minister Schauvliege.

In het ledenblad van Groene Kring kwam afgelopen najaar Stef Hillen aan het woord, vlak voor hij op stage zou vertrekken naar een melkveebedrijf in Michigan (VS). “Landbouw in Amerika heeft me altijd gefascineerd, daar is alles big business. Dat moest ik sowieso eens gezien hebben. Ik ben benieuwd naar het management van zo’n groot landbouwbedrijf. En ik hoop er mijn Engels bij te schaven”, liet Hillen optekenen.

VILT liet in 2015 de jonge Oost-Vlaming Stieven Blancke aan het woord. Hoewel hij de interesse voor landbouw niet van thuis uit meekreeg, voelde de zoon van een garagehouder zich zodanig aangetrokken tot melkveehouderij dat hij 18 maanden lang meewerkte op grote melkveebedrijven in Nieuw-Zeeland. Als ‘assistent herd manager’ beleefde hij er een ontzettend boeiende tijd. 

Meer info: Groene Kring

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Stieven Blancke

Volg VILT ook via