nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2018 Houtkachels zijn belangrijkste hernieuwbare energiebron

Niet zonnepanelen of windmolens maar wel hout- en pelletkachels zijn de grootste bronnen van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Dat meldt VRT NWS. Bij hernieuwbare energie denken mensen vooral aan zonnepanelen en windmolens, maar die waren in 2016 eigenlijk maar goed voor respectievelijk 12,5 procent en 9,4 procent van de groene energieproductie in Vlaanderen. Iets meer dan 22 procent van de hernieuwbare energie kwam uit houtverbranding, maar dat is eigenlijk het meest vervuilend van allemaal.

Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dus dat hout- en pelletkachels de kroon spannen als het over hernieuwbare energie gaat. Houtverbranding is nochtans erg vervuilend. Een pelletkachel mag tot drie keer meer fijnstof uitstoten dan een steenkoolcentrale, een open haard zelfs 30 keer meer. Toch beschouwt Europa ze als een bron van hernieuwbare energie. Overheden mogen ze dus opnemen in hun groene energiedoelstellingen.

Dat ze milieuvervuilend zijn, blijkt ook uit de oproep van de Vlaamse Milieumaatschapij (VMM) om op woensdag en donderdag geen hout te stoken ik kachels en haarden, omwille van de slechte luchtkwaliteit. “Ongunstige meteorologische omstandigheden met lage windsnelheden in de onderste luchtlagen, maken dat de lokale uitstoot van luchtvervuiling slecht verdund wordt. Daardoor kan de impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving lokaal erg hoog oplopen. Bij verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen die slecht zijn voor de gezondheid”, aldus VMM.

De tweede belangrijkste vorm van hernieuwbare energie, na houtverbranding, zijn de afvalverbrandingsinstallaties. Zij zetten restafval om in warmte en leverden in 2016 bijna 19 procent van het totale aandeel. Zonnepanelen en windmolens, de energiebronnen waar we meestal spontaan aan denken als het gaat om hernieuwbare energie, staan pas op plaats drie en vier. Zij zijn respectievelijk goed voor 12,5 en 9,4 procent van de hernieuwbare energie.

"Wij zetten in op zonnepanelen en windenergie, iedereen weet dat, maar die houtkachels mogen wel meegeteld worden van Europa”, bevestigt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) in De Ochtend op Radio 1. De minister is niet van plan om de hernieuwbare energie uit houtkachels nu uit de cijfers te halen, of de kachels te verbieden.

"Als ik die kachels kan veranderen door schonere vormen van energie, dan zal ik dat met veel plezier doen. Maar je kan van mij niet vragen dat ik zaken die ik van Europa mag meenemen, eruit laat, om dan op het einde van de rit mijn doelstellingen niet te halen en een fikse boete te krijgen." De minister benadrukt wel dat er op lange termijn gewerkt wordt aan een schonere energiemix, en dat andere energiebronnen zoals zon en wind stelsel matig toenemen.

In de hele EU moet tegen 2020 20 procent van de energie hernieuwbaar zijn, in 2030 moet dat naar 27 procent. Ons land had in 2016 het op drie na laagste percentage hernieuwbare energie in de Europese Unie: 8,7 procent, blijkt uit cijfers van Eurostat. Tegen 2020 moet dat 13 procent worden. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via