nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.03.2020 MilkBE roept retail op coronacrisis niet te misbruiken

Brancheorganisatie MilkBE roept de retailsector op om de komende tijd geen misbruik te maken van de onstabiele situatie op de internationale zuivelmarkt als gevolg van de coronacrisis. “Wij vragen rekening te houden met de uitzonderlijke situatie en in deze crisistijd geen bijkomende druk te zetten op de zuivelverwerkers. Het is nu al duidelijk dat de crisis zware economische schade zal berokkenen aan de zuivelsector”, klinkt het in een persbericht.

MilkBE laat weten dat samen met de landbouworganisaties en de zuivelindustrie de situatie van dag tot dag opgevolgd wordt. “Melkveehouders en zuivelverwerkende bedrijven hebben de voorbije weken met alle krachten gewerkt om de consumenten te blijven voorzien van melk en zuivelproducten. Wij willen dan ook alle melkveehouders en alle werknemers in de zuivelindustrie bedanken voor hun uitzonderlijke inzet en verantwoordelijkheidszin”, luidt het. 

Door de toename van het aantal personeelsleden die als gevolg van het coronavirus ziek kunnen uitvallen, wordt die opdracht volgens de brancheorganisatie de komende weken wellicht wel moeilijker. “De gezondheid van de melkveehouders en werknemers in de zuivelsector staat uiteraard op de eerste plaats. Daartoe werden specifieke hygiënerichtlijnen inzake melkophaling en melkverwerking meegedeeld en geïmplementeerd”, stelt MilkBE.

Toch merkt de brancheorganisatie dat er nog veel vragen en onzekerheden zijn over de coronacrisis. Zo leeft bij de melkveehouders de vrees dat de melkophaling in het gedrang zou komen of dat de melkverwerking en de toelevering van veevoeder en andere grondstoffen zoals kunstmest en zaaigoed, in het gedrang zou komen. Bij de zuivelverwerkende bedrijven ligt de focus dan ook op het operationeel houden van de logistieke en verwerkingscapaciteit. “Mits grote inspanningen kan de melkophaling nog gegarandeerd worden en zijn momenteel nog alle verwerkende bedrijven actief. Maar elke ochtend moet nagegaan worden hoe de situatie is geëvolueerd.”

Volgens de brancheorganisatie hebben de zuivelbedrijven de nodige plannen uitgewerkt om hun melkophaling en verwerkingscapaciteit zo maximaal mogelijk te blijven verzekeren, ook bij een verminderde beschikbaarheid van personeel. En ook de labo’s die dagelijks de melkkwaliteit bewaken, hebben maatregelen genomen om hun werking verder te zetten, ook in moeilijke omstandigheden.

Toch is het duidelijk dat de coronacrisis ook zuivelsector impact heeft. Dat uit zich in dalende melkprijsnoteringen van de voornaamste zuivelproducten. Enerzijds is de binnenlandse vraag van consumptiemelk en zuivelproducten in de supermarkten gestegen, maar tegelijk is de vraag vanuit de horeca weggevallen en is de export sterk teruggelopen. Onder meer door de duurdere logistiek en de lange wachttijden aan de grenzen.

“Het is voor de zuivelsector dan ook belangrijk dat er maatregelen worden genomen om de economische impact van deze crisis te stabiliseren”, benadrukt de brancheorganisatie. “Wij pleiten voor de activering van het EU-steunprogramma voor private opslag van zuivelproducten. Daarnaast is het duidelijk dat de markt extra melkvolumes momenteel niet absorbeert. Extra melk is dan ook niet wenselijk. Het is belangrijk dat melkveehouders de productiekost van hun laatste liters afwegen tegenover de marktprijs en nu niet volop inzetten op extra melkproductie”, herhaalt MilkBE de oproep die eerder de Belgische Confederatie Zuivel (BCZ) al deed.

Een bijkomende oproep is gericht op de Belgische retailsector. “Wij roepen de supermarktketens op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen een geen misbruik te maken van deze crisissituatie om scherpere voorwaarden af te dwingen. De impact van deze crisis en van de algemene marktverstoring is al erg genoeg voor de melkveehouders en de verwerkende bedrijven”, besluit MilkBE.

De zuivelsector telt in ons land zo’n 7.000 melkveebedrijven die jaarlijks bijna vier miljard liter melk leveren aan de zuivelverwerkers. Deze realiseerden hiermee in 2018 een omzet van 5,3 miljard euro. In de zuivelindustrie werken bijna 6.000 personen en dit vaak in landelijke gebieden. MilkBE is de brancheorganisatie die werd opgericht door landbouworganisaties ABS, Boerenbond en FWA en door de zuivelindustrie BCZ-CBL. De organisatie is actief op de terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de keten tot meerwaarde leidt.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via