nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.11.2018 Na peren wil Vietnam nu ook Belgische appels

De zoektocht naar nieuwe exportbestemmingen voor Belgisch fruit is een topprioriteit voor de fruitsector na het wegvallen van de Russische markt in 2014. Overzees opent zich de ene na de andere beloftevolle afzetmarkt. Na Canada, Brazilië en India is het nu Vietnam dat zijn grenzen opent voor Belgische appels. De eerste containers met peren werden vorig jaar al toegelaten tot de Vietnamese markt van 96 miljoen consumenten. “Alle problemen van de fruitsector zijn hiermee niet opgelost, maar het is wel een nieuwe markt met potentieel”, zegt Luc Vanoirbeek, de nieuwe secretaris van veilingenverbond VBT.

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) zette de voorbije jaren samen met het Voedselagentschap alles op alles om nieuwe markten te openen voor Belgisch fruit. “Makkelijk is dat zeker niet”, zegt VBT-secretaris Luc Vanoirbeek, “omdat we rekening moeten houden met de specifieke eisen van het land dat ons fruit wenst te ontvangen.” Tussen het exporterend en importerend land moeten duidelijke afspraken gemaakt worden, “maar het gaat verder dan dat”.

Vanoirbeek verwijst naar het controlebezoek in de boomgaarden door een Vietnamese delegatie. Eerst gebeurde er zo’n veldcontrole voor peren, waarna er samen met de Vietnamezen 350 hectare aangeduid werd waarvan de oogst (max. 10 miljoen kilo) exportgeschikt is. Het importerend land is vooral beducht voor de insleep van ziekten en plagen die hier voorkomen in fruitplantages, zoals bacterievuur. Voor appels werd voor dit seizoen 40 hectare aanvaard voor export naar Vietnam, wat overeenstemt met een maximaal potentieel van 1,2 miljoen kilo.

“Half oktober kwam dan het positieve bericht dat Vietnam effectief bereid is om Belgische appels te importeren”, zegt Luc Vanoirbeek. “Dit is weerom een eerste, weliswaar kleine, stap in de richting van het openen van nieuwe bestemmingen. Als het lukt om in Vietnam een geïnteresseerde handelspartner te vinden, dan kunnen er van de nieuwe oogst containers naar ginder verscheept worden. Het juridische en fytosanitaire luik is positief afgerond, maar het commerciële verhaal start nu pas. Qua volume zal dat eerst erg bescheiden zijn, maar dat was indertijd met Rusland niet anders.”

Naast de inspanningen op het vlak van export blijft de fruitsector ook zwaar investeren in promotie in eigen regio. VLAM voorziet een promotiebudget van ruim 1 miljoen euro voor de binnenlandse markt, en nog eens 1,2 miljoen euro voor de Europese markt. Daarnaast wordt ook 1,8 miljoen euro uitgetrokken voor het verder ontwikkelen van de afzetmarkt in landen die vrij recent hun grenzen openden voor Belgisch fruit.

“De Belgische fruitsector zit in zeer zwaar weer”, besluit de VBT-secretaris. Sectorvoorzitter Luc Borgugnons (Boerenbond) legde recent nog de vinger op de wonde in een VILT-artikel. Vanoirbeek: “Willen we het tij keren, dan zullen er extra inspanningen gedaan moeten worden door de diverse actoren op het terrein. In het verleden heeft de fruitsector bewezen zeer veerkrachtig te kunnen reageren op crisissen. En daar geloven we ook nu in want voor kwalitatieve producten als Belgische appelen en peren zal er altijd interesse bestaan. Naar nieuwe afzetmarkten als Canada en Vietnam gaan nu nog niet de grote hoeveelheden, maar dat kan veranderen. Toen de Belgische fruitsector peren begon te verkopen in Rusland vroeg iedereen zich ook af waar we het gingen zoeken.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via