nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.06.2019 Slechts 10,9 pct van bijenvolken overleefde winter niet

Afgelopen winter is 10,9 procent van de bijenpopulatie in Vlaanderen gestorven. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de COLOSS-enquête bij 340 bijenbestanden. “Dat kunnen we als een normaal natuurlijk sterftecijfer beschouwen”, zegt Honeybee Valley, het Vlaamse kenniscentrum rond bijensterfte. “Voor een verklaring voor deze betere cijfers in vergelijking met wat we de afgelopen decennia te zien kregen, is een diepgaande analyse nodig”, klinkt het nog. Van zondag 2 juni tot en met zondag 9 juni gaat in Vlaanderen de zesde Week van de Bij door.

Met een sterftecijfer van 10,9 procent doen de Vlaamse bijenvolken het gemiddeld nog beter dan vorige winter toen 13 procent van de populatie stierf. Dat was al een opmerkelijke verbetering in vergelijking met de winter van 2016-2017 toen nog 22,3 procent van de bijen de winter niet overleefde. De cijfers van de voorbije winter zijn gebaseerd op gegevens verzameld bij 340 bijenbestanden in Vlaanderen, goed voor 3.003 ingewinterde volken.

Toch schuilen er achter het gemiddelde van 10,9 procent grote verschillen. Zo trad er bij 60 procent van de imkers helemaal geen sterfte op, terwijl vier imkers hun volledige bijenstand verloren. De overige 132 imkers kenden grote of kleine verliezen. De wintersterfte wordt ook uitgesplitst per provincie om te kijken of er regionale verschillen optreden, maar dat blijkt niet het geval. “We hebben geen significante verschillen waargenomen tussen de provincies”, luidt het.

Na een aantal slechte decennia op vlak van bijensterfte lijkt de kentering die vorig jaar werd ingezet, zich verder door te zetten. Opvallend is ook dat er in 2018 een toename van het aantal bijenvolken was van 33,9 procent. “Dat betekent dat na het winterverlies van 10,9 procent er nog steeds een netto aangroei van de bijenpopulatie in Vlaanderen van 23 procent is”, aldus Honeybee Valley dat erop wijst dat ook de Nederlandse bijenpopulatie aan de beterhand is.

Het kenniscentrum waarschuwt er evenwel voor om niet op de lauweren te gaan rusten. “De Aziatische hoornaar heeft het afgelopen jaar zijn invasie in Vlaanderen fors ingezet en het voedselaanbod is in veel regio’s nog steeds penibel. Het wordt dan ook een uitdaging om het komend decennium een evenwicht te vinden tussen het aantal bijenvolken en hun leefomgeving. We moeten verder inzetten op goede bijenteeltpraktijken en natuurlijk is de selectie naar varroaresistente bijen van cruciaal belang om een veerkrachtige bijenpopulatie in ons land te bekomen.”

Meer informatie: Wintersterfte bij bijen 2018-2019

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via