nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.05.2014 Vlaamse regering geeft diepe geothermie extra stimulans

Onderzoeksinstelling VITO in Mol ontvangt twee miljoen euro subsidie van de Vlaamse regering voor haar onderzoek naar diepe geothermie. Deze nieuwe vorm van hernieuwbare, bovendien constant beschikbare energie is één van de antwoorden op het energievraagstuk van deze eeuw. Het VITO-onderzoek is gericht op het opwekken van elektriciteit en het produceren van warm water op basis van heet grondwater uit diepgelegen aardlagen. Als het lukt om dat water van kilometers diep aan de oppervlakte te halen, dan biedt dat onder andere voor de glastuinbouw perspectieven.

Met de extra middelen bevestigt de Vlaamse regering haar vertrouwen in het onderzoek van VITO naar diepe geothermie als hernieuwbare energiebron. VITO zal deze middelen aanwenden voor haar eerste proefboring, die zal plaatsvinden op de Balmatt-site in Mol. De boring wordt de proef-op-de-som voor het VITO-onderzoek naar de mogelijkheid om energie te onttrekken aan de diepe ondergrond. Op de site in Mol zal circa 3,5 kilometer diep geboord worden.

Na de recente goedkeuring van haar nieuwe beheerovereenkomst en van de financiering van het EFRO-project ‘GEOTHERMIE 2020’ ziet VITO dit als een verdere bevestiging van haar rol om in Vlaanderen en wereldwijd in te zetten op onderzoek naar duurzaamheid en op het stimuleren van de economie, alsook van de noodzakelijke transitie van de maatschappij. Met het EFRO-project onderzoekt VITO samen met VOKA Kempen en de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij IOK de randvoorwaarden om geothermie in de Kempen uit te rollen. Dat gebeurt met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen.

In 2009 bracht VITO al eens het potentieel van geothermie in kaart voor een groep tuinbouwbedrijven rond het Nederlandse Venlo. Een gelijkaardig onderzoek volgde in 2010 op vraag van de tuinbouwsector in Rijkevorsel. Daar wil men gebruik maken van de warmte uit een groot geothermisch reservoir in de Noorderkempen. Het verkennend onderzoek wees uit dat het oppompen van warm water uit de ondergrond inderdaad een haalbaar alternatief is om de serres te verwarmen. Op meer dan de helft van het Antwerpse grondgebied zou zich drie kilometer diep onder de aardkorst heet grondwater bevinden dat opgepompt kan worden.

Parallel aan het EFRO-traject starten VITO en de Vlaamse Bouwmeester het onderzoekstraject ‘Atelier Diepe Geothermie’ op. Dit zal nagaan hoe de wisselwerking tussen diepe geothermie en landschap mee bepalend kan zijn voor de energietransitie en voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en duurzame leefomgeving. De keuze voor het inzetten van geothermiecentrales in Vlaanderen wordt in de eerste plaats bepaald door het in de ondergrond aanwezige potentieel, maar hangt in grote mate ook samen met de ruimtelijke constellatie van de functies bovengronds.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Scientias.nl

Volg VILT ook via