nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.01.2020 Weyts wil meer controle op kalkoenkwekerijen

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts verhoogt de controles op kalkoenhouderijen en plant een overleg met de sector. Dat heeft hij geantwoord op een parlementaire vraag van Ludwig Vandenhove (sp.a) in de Commissie Dierenwelzijn naar aanleiding van de beelden die GAIA in december uitbracht van enkele wantoestanden in enkele kalkoenbedrijven.
Eind december bracht dierenrechtenorganisatie GAIA beelden uit die undercover gemaakt werden in drie West-Vlaamse kalkoenkwekerijen. De organisatie eiste dat Vlaanderen de sector strenge wettelijke dierenwelzijnsnormen oplegt.
 
“Als het gaat over zieke en gewonde dieren die niet worden afgezonderd of behandeld, of dieren die echt te weinig plaats hebben, dan zijn dat praktijken die verboden zijn op grond van de algemene principes vervat in de dierenwelzijnswetgeving”, aldus de minister. Zowel de Inspectiedienst Dierenwelzijn als het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voeren regelmatig controles uit op landbouwbedrijven. Ook bij kalkoenhouderijen, al is hun aantal in Vlaanderen beperkt tot een 23-tal, daar werden toen geen overtredingen vastgesteld.“Maar ik heb er wel voor gezorgd dat de inspectiediensten in hun controleplanning ook de kalkoenhouderijen bijkomend opnemen”, zegt Weyts.
 
Daarnaast heeft hij ook overleg gepland met de sector om de bekijken welke extra stappen er kunnen gezet worden. “Want het gaat hier om een soort van vergeten dieren”, vertelt Weyts. “Er zijn geen concrete regelgevende normen, terwijl die op Europees niveau bijvoorbeeld wel bestaan voor bepaalde konijnen, of voor kippen.”
 
Hij is van plan om een ‘tweesporenbeleid’ te bewandelen. Ten eerste met de sector zelf en ten tweede vanuit het Europees beleid. Samen met enkele andere Europese landen wil hij een kopgroep vormen als het gaat over dierenwelzijn. “Wij vinden dat de Europese Unie op dat vlak haar meerwaarde moet kunnen bewijzen”, gaat hij verder. “Samen met Nederland, Duitsland en enkele Scandinavische landen nemen we het voortouw.”
 
Ondertussen hebben ze hun eerste slag al thuisgehaald. Via de Raad van de Europese Unie hebben ze een verzoek ingediend bij de Commissie om te onderzoeken of er behoefte is aan de nieuwe wetgeving die van toepassing is op alle diersoorten, die in het kader van een economische activiteit gehouden worden, waarvoor momenteel geen specifieke wetgeving rond dierenwelzijn bestaat. Het gaat om runderen van ten minste zes maanden oud, gefokte konijnen, honden en katten, ouderdieren van vleeskuikens en leghennen, schapen, geiten, kweekvis en dus ook kalkoenen.
 
“Dat is dus een eerste beperkt succesje dat we hebben geboekt met onze kopgroep”, zegt Weyts. “We zetten druk op de Europese ketel door ervoor te zorgen dat de normen inzake dierenwelzijn strenger worden."

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via