nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.01.2018 BFA schaart zich achter uitfasering zinkoxide in 2020

De Belgische mengvoederindustrie roept de ministers Ducarme en De Block op om het unanieme en onderbouwde voorstel van het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie (AMCRA) over zinkoxide te volgen. Dat vraagt dat zinkoxide nog toegelaten blijft in België tot eind 2020. De vergunning van de gemedicineerde zinkpremix vervalt in september 2019 en de bevoegde ministers gaven al aan niet geneigd te zijn om een verlenging toe te staan. De veevoedersector wijst echter op de “zeer substantiële inspanningen” die het geleverd heeft om de doelstellingen inzake antibioticareductie te bereiken.

De mengvoederindustrie, verenigd in de Belgian Feed Association (BFA), wijst erop dat het al meer dan haar steentje heeft bijgedragen tot de reductie van het antibioticagebruik in de dierlijke productie. “In alle bescheidenheid kunnen we zeggen dat we, quasi op eigen houtje, de doelstelling van eind 2017 hebben gerealiseerd: een reductie van 50 procent van het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders”, legt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BFA, uit. Dat kon mede gerealiseerd worden dankzij het gebruik van zinkoxide als premix.

Omdat zinkoxide nadelen heeft voor mens en milieu, heeft de veevoedersector een zinkconvenant afgesloten dat bepaalt dat de extra zink die in het milieu terechtkomt als gevolg van het gebruik van zinkoxide in biggenvoeders gecompenseerd wordt door het zinkgehalte in alle varkensvoeders die op de Belgische markt verkocht worden, te reduceren. “Iets waar we in geslaagd zijn”, klinkt het bij BFA.

De Europese Unie heeft intussen beslist dat lidstaten het gebruik ervan moeten verbieden omwille van de ecotoxiciteit. In ons land werd afgesproken om dat tegen september 2019 te doen, terwijl andere belangrijke productielanden voor varkensvlees, zoals Spanje en Denemarken, pas tegen juni 2022 tot een verbod op zinkoxide zullen overgaan. Eerst pleitte BFA voor een gelijkaardige verlenging, maar na discussies binnen de AMCRA-werkgroep zinkoxide heeft de veevoedersector beslist om het AMCRA-standpunt te volgen en zich te scharen achter een verlenging tot eind 2020. “Daarmee valt de ban op zinkoxide samen met het einde van de AMCRA-doelstellingen die een reductie van 50 procent van het antibioticagebruik in de dierlijke productie beogen”, stelt Dejaegher.

“Wij hebben ons altijd coöperatief en constructief opgesteld en zijn nog steeds bereid om in overleg te gaan, maar het mag de ministers Ducarme en De Block duidelijk zijn dat de Belgische mengvoedersector zich al verregaand heeft geëngageerd om de AMCRA-doelstellingen concrete invulling te geven”, stelt Dejaegher. Hij wijst er ook op dat de sector geneigd is om het zinkconvenant op te zeggen van zodra er een beslissing is gevallen over het gebruik van zinkoxide. “Meerdere dierenartsen hebben aangegeven dat de huidige opname van zink door vleesvarkens te laag begint te worden volgens de behoeften van de dieren omdat ook de voederconversie is verlaagd. Daardoor ontstaan klauwproblemen. BFA heeft zich daarom voorgenomen om het zinkconvenant op te zeggen van zodra de ministers een beslissing nemen over de einddatum voor zinkoxide.”

De veevoedersector krijgt in zijn vraag alvast de steun van Vlaams parlementslid Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Door het convenant dat de sector heeft afgesloten is er geen milieueffect ten gevolge van de inzet van zinkoxide. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat de afname van het gebruik van antibiotica in de veeteelt onverminderd verder gezet moet worden zodat de doelstellingen die door AMCRA werden bepaald haalbaar worden”, aldus Vanderjeugd. Hij roept de bevoegde federale ministers op om de deadline voor het toegestane gebruik van zinkoxide te verschuiven in de tijd. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Provincie West-Vlaanderen

Volg VILT ook via